نگاهی به فعالیت‌های چایخانه بانوان در بامیان

چای‌خانه درمرکزشهر بامیان محل مناسب برای زنانی است که لحظه‌ی با آرامش دراین مکان گردهم می‌‌آیند. روزانه دراین چای‌خانه ده‌ها زن که اکثرأ کارمندان ادارات دولتی، موسسات وسایر نهادها اند، دراین مکان برای تفریح، صرف غذا و چای گرد هم می‌آیند. چای خانه بانوان درسال ۱۳۹۳ ه ش  توسط موسسه هلپ برای  بانوان این ولایت ایجاد شد بود و تا امروز توسط بانوان اداره میشود.  تعداد زیادی از بانوان درین چای خانه مصروف کار اند .

خدیجه احمدی مسوول این چای‌خانه درمورد انگیزه ساختن این چای‌خانه می‌گوید که قبلاً خانم‌ها برای تفریح  و گردهم‌آیی‌ها مکانی مناسب  نداشت و ما خواستم یک مکان مناسب را  برای خانم‌ها بسازیم تا خانم‌ها بتوانند گردهم آیند، هم پذیر شوند و برای خود کار کنند تا که شاهد یک اقتصاد خوب باشند.

دراین چای‌خانه درکنار اینکه زمینه‌ای کار واشتغال برای بیش از ده بانو ایجاد شده است مکان مناسب برای تجمع زنان و تبال نظرآنان نیز می‌باشد.

بانو مهراین که درین چای‌خانه حضور داشت می‌گوید. واقعاً این چای‌خانه یک مکان مناسب است برای بانوان، بخصوص برای  بانوان کارمند و یا این که کسانی‌که از فامیل خود دورهستند، می‌توانیم درین  مکان مناسب با دیگر بانوان بازدید کنند. قبلاً هم‌چون جای مناسب برای بانوان وجود نداشت.

بانوانی که درین جا کار می‌کنند از فعالیت دراین مکان خوشحال بنظرمی‌رسند.

بانوعزیزه محمدی یک تن از بانوان که درین چای‌خانه کارمی‌کند می‌گوید: از زمانی‌که در این چای‌خانه ویژه بانوان مشغول کار شده ایم روی اقتصاد خانواده‌های ما تأثیرات مثبتی رونما گردیده است و تواسته ایم که از این طریق اقتصاد مستقلی را برای خود ایجاد کنیم.

بانوان درین چای‌خانه انواع غذاهای محلی را تهیه می‌کنند که قیمت آن‌ها بین ۳۰ تا ۱۳۰ افغانی می‌باشد. بانوانی که درین جا حضور دارند از غذاهای محلی که درین  چای‌خانه تهیه میشود، راضی می‌باشد.

عزیزه اکبریان  یکی دیگر از بانوان که درین چای‌خانه حضور داشت می‌گوید که غذای که درین مکان تهیه می‌شود از لحاظ کیفیت، کمیت و قیمت مناسب‌تر از دیگر رستورانت‌ها است.

بانوان شاغل درین چای‌خانه انجمنی رانیز ساخته است.  خدیجه احمدی مسوول این چای‌خانه می‌گوید، انجمنی را بنام انجمن بانوان بامیان ساخته ایم  تا اینکه همه  بانوان در تمام عرصه ها سهم داشته باشند و بتوانند فعالیت بیشتر داشته باشند.

وی هم‌چنان می‌گوید بانوان که  درین‌جا کار می‌کنند دارای درآمد اقتصادی است که ما براساس درآمد آن‌ها  آنها را معاش می‌دهیم و تعداد زیادی از بانوان که خارج از این مرکز است مصروف کارها دستی می‌باشد  که بعد از تولید دراینجا می‌آورند وما می‌فروشیم. همه بانوان به نحوی در این‌جا سهیم است.

این بانوان از حکومت محلی  و دیگر نهادهای مربوطه  می‌خواهند تا آنان را  حمایت کرده تا بتوانند کارهای بیشتر از این قبیل را انجام دهند .

بامیان از ولایات‌های امن در مرکز افغانستان است که زنان درعرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی در این ولایت حضور گسترده تر از سایر ولایات کشوردارند. برخی ازبانوان می‌گویند که زنان بامیانی از آزادی بیشتری نسبت به سایر ولایات کشور برخوردار اند.

گزارش: محمد موسی “خالقی” قزاقMiss Ahmadi