گفتگو باسخنگوی والی بامیان و ولسوال شیخعلی در ارتباط وضعیت راه هاي مواصلاتی باميان

مصاحبه راىيو باميان با آقای عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان و نور آقا سامی ولسوال شیخعلی ولایت پروان در ارتباط به وضعیت راه های مواصلاتی بامیان رادیو بامیان: آقای حمدی در ارتباط به وضعیت راه های مواصلاتی برای شنوندگان معلومات بدهید لطفا که وضعیت ازچه قرار است؟ احمدی: امروز تمام راه های مواصلاتی برای مدت […]

استخدام ۵۷۲ بست خالیِ ریاست معارف ولایت بامیان

۵۷۲ بست خالی ریاست معارف ولایت بامیان در سال ۱۳۹۵ از طریق رقابت آزاد استخدام شده است. مسولان معارف ولایت بامیان می گوید که این بست ها از چندین سال بدین سو خالی بوده و کارمندان در این بست ها به صورت قراردادی کار می کرده است. محمد عوض حیدری مدیر عمومیِ انکشاف منابع بشری […]

مصاحبه

سیاستمنداران افغانستان خروج قبل از وقت نیروهای امریکایی از افغانستان را اشتباه میدانند