نقش احزاب سیاسی در تأمین صلح و وحدت ملی

رادیو بامیان به همکاری دفتر معاونت سازمان ملل متحد (UNAMA) در ولایت بامیان برنامه جرگه آزاد را تحت عنوان “نقش احزاب سیاسی درتأمین صلح و وحدت ملی” راه اندازی نمود، مهمانان این برنامه حاجی رمضان فدا مسوول دفتر حزب وحدت اسلامی افغانستان در بامیان، سید علی اکبری محمدی رییس دفتر حزب حرکت اسلامی افغانستان در بامیان، همایون رسولی عضو حزب جمعیت اسلامی افغانستان و احمد علی رحیمی عضو حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان بودند.

حدود سی نفر از اقشار مختلف مردم زنان و مردان نیز به عنوان اشتراک کنندگان در این برنامه نیز شرکت کرده بودند و سوال های شان را از مهمانان برنامه مطرح کردند.
حاجی رمضان فدا گفت که احزاب سیاسی در فصل جدید با توجه به مقتضیات زمان خود شان را عیار کرده و از محدوده قومی خارج شده و درجهت دموکراسی خودشان را عیار کرده است.
همایون رسولی گفت که نقش احزاب سیاسی در تأمین صلح برازنده است. در برنامه‌های مربوط به شورای عالی صلح دیدگاه‌های احزاب سیای نیز شریک ساخته می‌شود.
سید علی اکبری محمدی گفت که پروسه صلح یک پروسه ملی و بین المللی است و نقش احزاب و رهبران سیاسی در فرایند مصالحه اساسی است. در سراسر افغانستان تمام احزاب سیاسی برای تأمین صلح و امنیت تلاش می‌کنند.
احمد علی رحیمی گفت که در فصل جدید میان احزاب سیاسی مشکلی موجود نیست و رقابت سیاسی میان احزاب سیاسی جزء خصیصه‌های احزاب سیاسی است. در فصل جدید ما شاهد ایتلاف‌ها میان احزاب سیاسی هستیم که این خود نوعی از هم‌گرایی و تلاش احزاب به خاطر رسیدن به صلح و وحدت ملی در کشور را نشان می‌دهد.
برنامه های جرگه آزاد رادیو بامیان به همکاری دفتر محترم یوناما، بنیاد انکشافی آقاخان و بی بی سی میدیا اکشن بصورت دوام دار روی موضوعات مختلف ادامه دارد شما هم اگر علاقه مندی اشتراک در این برنامه را به حیث اشتراک کننده و یا صحبت کننده را داشته باشید به اداره رادیو بامیان مراجعه کنید و یاهم به شما تلفون ۰۷۷۲۵۱۱۱۵۵ به تماس شوید.20246277_1407166269361800_816953948597480362_n