واژه های بلورین؛

واژه های بلورین برنامه ادبی رادیو بامیان با خوانش شعر و داستان های معاصر کشور.

محتویات برنامه (خوانش شعرو داستان و معرفی شعرا و داستان نویسیان معاصر کشور)

با میزبانی محمد زمان باهنر؛ ژورنالیست وشاعر

این برنامه را روزهای شنبه ساعت ۰۸:۳۰ شب و تکرار آنرا روز های یکشنبه ساعت ۰۹:۳۰ صبح و ۰۲:۳۰ بعد ازچاشت از رادیو بامیان روی موج ۸۹٫۷ اف ام بشنوید.۲۰۱۷۰۸۰۲_۱۳۲۱۱۱