قریه نوآباد شهیدان مرکز بامیان به عنوان قریه پاک اعلان شد

امروز چهارشنبه چهارم اسد طی محفلی قریه نو آباد شهیدان مرکز بامیان به عنوان قریه پاک اعلان شد.

این برنامه از سوی یونیسف و با همکاری ریاست انکشاف دهات در ولایت بامیان تطبیق می شود.

انجنیر معین یعقوبی مسوول پروگرام CLTS در ولایت بامیان در این محفل گفت که این پروگرام در سال ۲۰۱۳ در ولایت بامیان شروع شده بود:

این پرگرام در سال ۲۰۱۳ شروشده بود اولین قریه، قریه سنگ چسپان  در ولایت بامیان بود و درآن زمان ما دو ولسوالی  را زیر پوشش داشتیم، ولسوالی مرکزیامیان و ولسوالی یک ولنگ و امروز ما صرف ولسوالی مرکز را سرش کار می کنیم و پلان داریم که ولسوالی مرکز را کار کنیم تا ولسوالی مرکز آماده اعلان شود تا این ولسوالی را ولسوالی پاک اعلان کنیم .

سلمان علی صادقی رییس انکشاف دهات ولایت  بامیان خطاب به باشندگان قریه نوآباد گفت که :

شما به بخش های مختلف با ریاست انکشاف دهات همکاری کردید. بازهم در آیند امید واراستم که ریاست انکشاف دهات  به خاطر بهبودی اوضاع  زنده گی شما همکاری کند. نه تنها با ریاست انکشاف دهات؛ بلکه با تمام بخش‌های مختلف دولت همکاری کنید .  دولت از شما است و درخدمت شما است.

طبق گفته‌های مسوولین قرار است این برنامه بعد از مرکز بامیان در ولسوالی‌های دیگر این ولایت نیز تطبیق شود. این برنامه به حفظ الصحه در قریه و خانواده توجه خاص دارد و قریه‌یی به عنوان قریه پاک اعلان می‌شود که در آن قریه حفظ الصحه شخصی و محیطی رعایت شود.

گزارش از: حفیظ الله اختیارزاده20264836_1408703649208062_8773779985295287878_n