چایخانه مخصوص زنان در بامیان باعث دورهم بودن خانم های بامیانی شده است

از انجایی که افغانستان حدود سه دهه جنگ وخون ریزی را پشت سرگذاشته است ،مردم این کشور مخصوصا” زنان درد ورنجهای فروانی را متحمل شدند و از لحاظ روانی وفزیکی آسیب های فراوانی را دیده اند.

اما اکنون با استفاده از موجود بودن صلح نسبی در افغانستان زنان در عرصه های فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی واقتصادی نقش خوبی را داشته اند.

ایجاد اولین چای خانه مخصوص بانوان دربامیان باعث همدلی وصمیمت بین زنان این ولایت گردیده است ودر این مکان زنان از گوشه وکنار شهر بامیان دورهم جمع میشوند ورفع خسته گی میکنند.

عاقله یوسفی دختر خانمی است که بادوستش برای صرف غذا ورفع خسته گی دراین چای خانه امده است به رادیو بامیان میگوید: این مکان بخاطر امن بودنش وغذاهای خوبی که دارد من را به اینجا کشانیده است وغذاهای این رستورانت نسبت به هوتل های بازار این ولایت بهتر وتمیز تر است.

اوگفت«من ودوستانم  در طول یک هفته دو یا سه بار دراین مکان می آییم وامروز من وطاهره دوستم تصمیم داریم که برگر نوشجان نمایم بخاطریکه کیفیت وقیمت اش خوب است.»

وی میگوید  این مکان مانند خانه خودبانوان میماند وهمه باهم مثل یک خواهر ودوست صحبت میکنند وگاهی برنامه های آموزشی نیز ازسوی خانها برای ارتقای ظرفیت زنان در این چای خانه گرفته میشود.

ذلیخا خانم دیگریست در آن طرف این رستورانت نشسته ومشغول صرف غذا میباشد برای تکمیل نمودن گزارشم از این چای خانه نزد وی نیز رفتم و بعد از سلام واحول پرسی دلیل آمدنش در این رستورانت راچنین بیان داشت:.«من بسیار خوشحالم که چنین چای خانه ی برای زنان دربامیان فعالیت دارد و من بخاطریکه زنان را حمایت کرده باشم همیشه در هوتل های مردانه نمیروم ودراینجا میایم تا این جا مشتری اش زیاد شود واین مکان بسته نشود.»

وی در ادامه افزود که در بازار این ولایت برای خرید سودای خانه رفته بوده وپس از پایان خرید بخاطر رفع خسته گی وگرسنگی در این مکان حضور یافته است، او اضافه کرد و گفت که اتفاقی در این مکان دوست دوران طفلی اش را نیز پس از ۱۳سال دیده است وباوی ساعت هاگفتند خندیدند.

سکینه یک تن از محصلین دانشگاه بامیان که در این چایخانه آمده است میگوید: از یک جلسه در این مرکز امده است .

او گفت بدلیل اینکه اتاقش دور بوده و باید زود به دانشگاه برود در اینجا آمده است که هم رفع خستگی کند وهم سروقت به درسهای دانشگاهش حاضر گردد.

زهرا خانمی که ۴۵ سال سن دارد در این چایخانه مصروف آشپزی میباشد واز طریق کارکردن دراین جا خرج ومخارج فامیلش را اکمال میکند.

اومیگوید:ماهانه مبلغ ۵۰۰۰هزار افغانی معاش در مقابل آشپزی اش دریافت میکند.

درهمین حال خدیجه احمدی مسوول چایخانه گفت: این چایخانه ی وپژه زنان از سه سال به این سو فعالیت خود را آغاز نموده است، که اکثریت مشتری های آن زنانی اند که  در بازار برای خرید می آیند. وتمامی کارمندان این چای خانه نیز زنان میباشند.

خانم احمدی گفت  که دراین چایخانه به تعداد پنج زن مشغول  کار اند و مطابق فرمایشات مشتری انواع غذاها را تهیه می نمایند.

خانم احمدی می گوید که پلان دارد تا در آینده فعالیت های شان را گسترش دهند و دو مرکز دیگر را هم در بامیان برای زنان ایجاد کند تا از این طریق برای زنان خدمت بیشتر صورت گیرد.

به گفته مسولان این چایخانه در گذشته دفتر موسسه آلمانی هیلپ این زنان را حمایت کرده است وفعلا مدت چهار ماه میشود که این مرکز مستقل شده وبدست خود این زنان مدیریت میشود.

چند سال قبل نیز اولین باغ زنانه در۱۷ کیلو متری مرکز ولایت بامیان، درساحه شهر تاریخی ضحاک ازسوی یک بانوی افغان که تابعیت ایالات متحده امریکا را دارد ساخته شد.

گزارشگر: آمنه “رضایی”

Bamyan Chaikhana