کمیته شفافیت، حسابدهی و تنفیذ قانون در بامیان ایجاد شد

امروز کمیته شفافیت، حسابدهی و تنفیذ قانون در قوماندانی امنیه ولایت بامیان، بخاطر مبارزه با فساد اداری، از نهاد های مختلف ایجاد شد. این کمیته قرار است که در قوماندانی امنیه ۳۴ ولایت کشور تشکیل شود. محمد طاهر زهیر والی ولایت بامیان در این برنامه گفت که اگر یک فاسد از وظیفه برکنار شود، ده ها واسطه و مداخله از سوی بزرگان و افراد مختلف صورت می گیرد تا اشخاص فاسد از وظیفه برکنار و به ارگانهای عدلی و قضائی معرفی نشوند.وی افزود:” ما نمونه های زیاد را داریم که با آنان مبارزه کردیم. اما با دشواری، تهمت، دشمنام روبرو بودیم، فشار و زنگ از جای های میاید که اصلآ قابل تصور نیست”.

وی گفت که اداره محلی بامیان نسبت به مبارزه با فساد موفق بوده و تاکنون چندین رئیس و ثارنوال را از وظیفه برکنار و به ارگانهای عدلی و قضائی معرفی نمودند.

از سوی هم، وکلائی شورای ولایتی بامیان، موجودیت فساد اداری را در این ولایت تائید می کنند. مولوی یوسف مظهری رئیس شورای ولایتی بامیان می گوید که فساد در اداره محلی و قوماندانی امنیه این ولایت وجود دارد. اما نسبت به دیگر ولایت کشور اندک و کم می باشد.

گفتنی است که در حدود دو ماه پیش، کلید گروپ، از حیف و میل میلیون ها افغانی در قوماندانی امنیه بامیان، پرده برداشته بود. اما تاکنون از سوی نهاد های که مسئول مبارزه با فساد اند، رسیدگی صورت نگرفته است.