رئیس جمهور غنی کار احداث سرک بامیان – دره صوف را افتتاح کرد

محمداشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان صبح دیروز در سفرش به بامیان کارساخت پروژه سرک دره صوف – بامیان را افتتاح کرد.

این سرک که به طول ۱۷۸ کیلومتر وعرض ۱۱ متر ساخته خواهد شد؛ بودجه آن ازسویی بانک انکشاف آسیایی پرداخت می گردد.

رئیس جمهور  غنی درمراسم افتتاح این سرک گفت که آرزو های مردم مناطق مرکزی به خصوص بامیان وسمنگان پس از ۶۰ سال برآورده می شود وایجاد این سرک از اهمیت بلندی اقتصادی برای افغانستان برخوردار است.

آقای غنی افزود:” هدف حکومت وحدت ملی، انکشاف متوازن درسطح افغانستان است و این پروژه ملی برای تمام مردم افغانستان است و مردم باید همانند زمان افتتاح بند سلما خوشحال باشند”.

این سرک که معروف به دهلیز شمال به جنوب است بخش دوم آن امروز رسمأ افتتاح شد وتا یک و نیم سال کاری که حدود سه ونیم سال آینده را دربرمی گیرد به بهره برداری سپرده می شود.

مقامات محلی بامیان می گویند که با ساخته شدن این سرک مسیربامیان به ولایات شمالی افغانستان کوتاه وامن خواهد شد وازسوی هم تأثیرات مستقیم بروضعیت اقتصادی مردم نیز به جا میگذارد.

محمدطاهرزهیر والی بامیان گفت:” ما از رئیس صاحب جمهور می خواهیم تا ازهر راه ممکن برق بامیان را تأمین نماید وهمچنان به رشد صنعت گردشگری دراین ولایت توجه صورت گیرد”.

علی مدد یکی از باشندگان بامیان می‌گوید:”توقع ما از دولت این است که نظارت دقیق از ساخت این پروژه داشته باشد تا مثل پروژه های قبلی بی کیفیت وخراب ساخته نشود”.

سرک بامیان دره صوف به طول ۱۷۸ کیلومتر وبا هزینه ای بیش از ۲۰۴ میلیون دالرامریکایی از کمک های بانک انکشاف آسیایی توسط یک شرکت دولتی چینی ساخته می شود.

دراین سرک پایه پل، ۱۹۴ پایه پلچک و ۵۹۵۰ متر دیوار استنادی درنظر گرفته شده است وتا مدت یک ونیم سال کاری به بهره برداری سپرده می شود.18527843_627889620750296_5472448304461304123_n