گیتی عبادی اسکی باز افغان در مسابقه بین المللی بین ۴۸ کشورجهان مقام اول را کسب نمود.

گیتی عبادی و فریبا احمدی، دو اسکی باز افغان که هفته گذشته در مسابقه ی بین المللی کشور کوریای جنوبی شرکت نموده بودند، مقام های اول و چهارم را کسب کردند.

مسابقه بین المللی اسکی بین ورزشکاران زیر سن ۱۸ سال در کشور کوریای جنوبی برگزار شده بود، که دو ورزشکار افغان در بین ورزشکاران ۴۸ کشور دنیا، کیتی عبادی مقام اول وفریبا احمدی مقام چهارم را کسب نمودند.

محمد طاهرزهیر والی بامیان، بامیان را به لحاظ فرهنگی، اقلیمی و میزان علاقمندی جوانان، زمینه‌ی مناسب برای رشد رشته‌ی ورزشی اسکی دانست و اظهار امیدواری کرد تا ریاست تربیت بدنی توجه خاص نسبت به بامیان داشته باشد و بامیان را به عنوان مرکز فدراسیون ملی اسکی در نظر بگیرد.

گیتی عبادی که مدال طلا را در مسابقات اسکی کوریای جنوبی، بدست آورده می گوید«:افتخار میکنم که در مسابقات اسکی که بین ۴۸ کشور جهان، در کوریا، برگزار شده بود، پرچم سه رنگ کشورم را به اهتزاز در بیارم. من این دستاورد را مدیون و مرهون عشق به وطنم، دلگرمی والدین و خدمتگزارانی می‌دانم که در راه رشد و کمال فرزندان این مرز و بوم تلاش صادقانه می کنند.»

این دو ورزشکارکه از ولایت بامیان به نمایندگی از افغانستان در کشور کوریائی جنوبی شرکت نموده بودند و با دستاورد به وطن برگشتند، با استقبال گرم مسئولان و مردم بامیان قرار گرفتند.

محمد طاهر زهیر والی ولایت بامیان برای تشویق گیتی عبادی، یک نمره زمین رهایشی را هدیه نمود. و همچنان حاجی یوسف یکی از بزرگان بامیان یک عراده موتر را برای این خانم تحفه داد.

گفتنی است که دو ورزشکار دیگر بامیانی نیزبه نماینده گی از افغانستان، در کشور سویس برای مسابقات اسکی شرکت نموده اند.

گزارش: آمنه رضاییگیتی عبادی