استخدام ۵۷۲ بست خالیِ ریاست معارف ولایت بامیان

۵۷۲ بست خالی ریاست معارف ولایت بامیان در سال ۱۳۹۵ از طریق رقابت آزاد استخدام شده است.

مسولان معارف ولایت بامیان می گوید که این بست ها از چندین سال بدین سو خالی بوده و کارمندان در این بست ها به صورت قراردادی کار می کرده است.

محمد عوض حیدری مدیر عمومیِ انکشاف منابع بشری ریاست معارف بامیان می گوید که در سال جاری یکی از دستاوردهای عمده ریاست معارف بامیان، در ضمن کارهای اساسی دیگر استخدام و پُرکردن بست های خالی است که چند سال می شود خالی می باشد. وی افزود:«ما در جریان پروسه استخدام ۵۷۲ بست با مشکلاتی مواجه بودیم؛ اما خوشبختانه توانستیم این بست ها را پُرکنیم. استخدام اعضای نظارت تعلیمی که یکی از بخش های عمده معارف است نیز شامل  استخدام ۵۷۲ بست استخدام شده می باشد.»

هم چنان مسولان معارف ولایت بامیان از به اعلان گذاشته شدن بست های خالی دیگر نیز خبر میدهد.

آقای حیدری می گوید : فعلاً ۴۴۰ بست خالی دیگر به اعلان گذاشته شده است و در آینده های نزدیگ پروسه رقابتی این بست ها شروع خواهد شد.  16443292_708986085941423_1201687549_n