تعمیر یک باب مکتب در مرکز ولایت بامیان به بهره برداری سپرده شد

تعمیر یک باب مکتب در قریه “تاجک” مرکز ولایت بامیان به بهره برداری سپرده شد

روزچهارشنبه مورخ ۲۸ ثور، یک باب مکتب ابتدائیه به حمایت مالی دفتر ساحوی بامیان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR ) در قریه تاجک مرکز ولایت بامیان ساخته و به بهره برداری سپرده شد.

تعمیر مذکور دارای هشت صنف درسی، یک صنف کمپیوتر، یک صنف لابراتوار، چهار اتاق اداری مجهز با ۱۲۰ پایه میز و چوکی، ذخیره آب، دیوار احاطه و پنج مبرز میباشد که هزینه مجموعی آن ۲۶۶،۹۶۶ دالر امریکایی شده است. و کار پروژه در ماه می ۲۰۲۰ شروع و در ماه فبروری ۲۰۲۲ به پایه اکمال رسید اند.
این مکتب گنجایش بیش از ۶۰۰ شاگرد را در دو وقت درسی دارد و فعلا به تعداد ۲۸۸ شاگرد ذکور و اناث از صنف اول الی صنف ششم ثبت و راجستر اداره این مکتب میباشد.

مکتب مذکور در حضور داشت الحاج مولوی محمد خان غازی نماینده مقام ولایت بامیان، انجنیر محمد اشرف نیازی رئیس مؤسسه یونسیار دفتر ساحوی بامیان، داکتر عبدالبصیر رئیس مؤسسه ابرار و نماینده ریاست معارف افتتاح شدند.

مولوی غازی نماینده مقام ولایت بامیان گفت: امارت اسلامی افغانستان در خدمت مردم است و کوشش دارند تا زمینه تحصیل و تعلیم به مردم ولایت بامیان مهیا شوند. و از مردم بامیان تقاضا نمودند تا در زمینه فرا گیری تحصیل و تعلیم فرزندان شان از هیچ نوع سعی و کوشش دریغ نورزند.