طی محفلی در لیسه پسرانه مرکز بامیان ،سال تعلیمی ۱۴۰۳ با نواختن زنگ مکتب توسط والی بامیان در این ولایت رسما آغاز شد

طی محفلی در لیسه پسرانه مرکز بامیان ،سال تعلیمی ۱۴۰۳ با نواختن زنگ مکتب توسط والی بامیان در این ولایت رسما آغاز شد

دفتر مطبوعاتی ولایت بامیان امروز(۱ حمل ۱۴۰۳) خبر داده است که، زنگ مکتب طی مراسمی در لیسه پسرانه مرکز بامیان با حضور مسئولین، معلمین و شاگردان مکتب توسط والی بامیان نواخته شد و سال تعلیمی ۱۴۰۳ در این ولایت رسما آغاز گردید.

به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت بامیان، مولوی عبدالله سرحدی والی بامیان گفته است؛ معارف در پیشرفت و ترقی یک ملت نقش اساسی دارد.

والی بامیان، نقش علما را در نشر و ترویج معارف اسلامی مهم خوانده و افزوده، علما وظیفه دارند که معارف اسلامی، احکام قرآن و دستورات الهی را به گونه درست به شاگردان مکاتب آموزش دهند و آنان را برای فراگیری معارف اسلامی تشویق کنند.

به نقل از خبرنامه؛ والی بامیان از مسئولین معارف به ویژه معلمین خواسته تا بدون هیچ گونه تبعیض برای رشد شاگردان تلاش کنند و از هر لحظه برای آموزش شاگردان استفاده کنند.

در خبرنامه آمده، به اساس تصمیم وزارت معارف امروز اول ماه حمل سال ۱۴۰۳ زنگ مکتب در تمام ولایات کشور نواخته شد و سال تعلیمی ۱۴۰۳ رسما آغاز گردید.

گزارشگر: عبدالوصیل سخی زاده