یونسکو، دو شهر غلغه و ضحاک در بامیان را ترمیم و بازسازی می کند

یونسکو، دو شهر غلغه و ضحاک در بامیان را ترمیم و باز سازی می‌کند

به نقل از خبرگزاری دولتی باختر، برندون کارسا مسئول فرهنگی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل‌ متحد (یونسکو) روز یکشنبه، ۱۲حمل، در دیدار با رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان از ترمیم و باز سازی دو شهر تاریخی غلغه و ضحاک از سوی این سازمان خبر داده است.

کار سا، افزوده است؛ با آغاز کار ترمیم و باز سازی، این دو شهر تاریخی، برای حدود ۲۰۰ باشنده بامیان زمینه کار فراهم می‌شود.

گزارش خبرگزاری باختر افزوده است که کار سا از تکمیل کار مرکز فرهنگی بامیان(BCC) و شناسایی ساحات و آثار تاریخی دره 《کرکر》نیز خبر داده است و افزوده است که با تکمیل کار مرکز فرهنگی بامیان، نمایشگاه هنری نیز برگزار خواهد شد.

مولوی صفی الله رائد رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان، وعده همکاری با سازمان یونسکو ،در راستای حفظ و مراقبت و ترمیم ساحات تاریخی را داده و افزوده است، این ریاست تلاش دارد تا با همکاری سازمان یونسکو کار ناتمام مرکز فرهنگی، ترمیم مکان های تاریخی و توسعه میراث های فرهنگی را به صورت درست تکمیل نماید.

گزارشگر: عبدالوصیل سخی زاده