زنگ‌مکتب سال تعلیمی ۱۴۰۰ زده شد

آغاز سال تعلیمی ۱۴۰۰ با نواختن زنگ مکتب از سوی ریس جمهور در مرکز به صدا در آمد

۳حمل ۱۴۰۰
امروز ( سه شنبه )سوم حمل محفلی به مناسبت آغاز سال تعلیمی ۱۴۰۰افغانستان در کابل از طریق ویدیو کنفرانس با ولایات بر گذار شده و زنگ مکتب در سراسر ولایات افغانستان به صدا در آمده و سال تعلیمی ۱۴۰۰ رسما آغاز شد. ‌

سید انور رحمتی والی بامیان معارف را چراغ روشن جامعه خوانده و گفت همه ما دست به دست هم داده و کیفیت معارف را بهبود بخشیم وی همچنان افزود پروسه استخدام معلمین از طریق امتحان کنکور
کاملا شفاف بوده و از اعتبار خوبی بر خوردار است.

محمد ایوب امیری ریس معارف ولایت بامیان در این برنامه گفت معلمین باید در سال جاری کمبودی ها و خلاهای سال های گذشته را پر نموده و شعار ،معارف باکیفیت آینده درخشان را در عمل ثابت کنند
وی همچنان افزود که در سال جاری حدود بیشتر از ده هزار (۰۰۰’۱۰) متعلم جدید الشمول داریم که در مجموع بامیان بیش از یک صد و سی هزار (۰۰۰’۱۳۰)متعلم دارد که خوشبختانه حدود %۴۷ آنان را طبقه اناث تشکیل میدهد .