انواع کلاه هزارگی در بامیان

انواع کلاه هزارگی در بامیان

بامیان از جمله ولایت های است که مهد تمدن، فرهنگ وهنر می‌باشد. مردم بامیان با دستان هنر آفرین شان از گُل، گُل میسازند . کلاه هزارهگی یکی از جمله نمونه های این هنر آفرینی ها است، که شماری از دختران و زنان ولایت بامیان همواره به ساختن این نوع کلاه ها مصروف اند و از طریق آن  از یک سو خدمت به فرهنگ و هنر می نمایند و از سوی دیگر با تولید و فروش آن امرار معاش می‌کنند.

کلاه هزارگی یکی از صنایع دستی است که در ولایت زیبای بامیان توسط زنان ساخته می‌شود. کلاه هزارگی به چهار نوع می‌باشد، شامل: کلاه خنجر دوزی، کلاه سرپلی،کلاه گراف دوزی و کلاه دست بافی.

مهم ترین نوع از کلاه های هزارگی 《کلاه خنجردوزی》 است.  که این نوع کلاه یکی ازقیمت ترین نوع کلاه هزارگی درولایت بامیان می‌باشد. این نوع کلاه توسط تارهای استریجی درتکه نخی باداشتن رنگهای گوناگون ساخته میشود. ساخت این کلاه تقریبا  دوهفته طول می‌کشد و قیمت آن از  ۵۰۰ افغانی شروع شده تا ۸۰۰ افغانی می‌رسد.

دومین نوع از کلاه هزارگی 《کلاه سرپلی》 است. که به نام 《کلاه پلته ای》 نیز یاد می‌شود. ساختن این نوع کلاه نیز دربامیان مروج است. کلاه سرپلی معمولا با سه رنگ تار استریجی -سیاه، سرخ و زرد- ساخته میشود. و نظر به کیفیت و مقدار دوخت قیمت آن تفاوت دارد. و به قیمت ۲۵۰ تا ۴۰۰ افغانی به فروش می رسد.

سومین نوع کلاه هزارگی که در بامیان ساخته می‌شود 《کلاه گراف دوزی》 است. این نوع کلاه باداشتن کیفیت عالی ونقش زیبای که دارد در رده سوم ازجمله کلاه های هزارگی قرار دارد. از این نوع کلاه اکثریت مردم استفاده میکنند. کلاه گراف دوزی نظر به کیفیت و مقدار دوخت آن به قیمت های ۲۰۰ تا ۳۵۰ افغانی در بازار به فروش می‌رسد.

چهارمین نوع کلاه هزارگی، 《کلاه دست بافی》است. این نوع کلاه با داشتن تن نرم ونازک،خیلی زیبا و ظریف است که باتار ویا سند سفید بافته می‌شود. از این نوع کلاه ها بیشتر ملاها یا علمای دینی استفاده می‌کنند. کلاه دست بافی به قیمت ۱۵۰ تا ۲۰۰ افغانی در بازار به فروش می‌رسد.

در ولایت بامیان نه تنها ساخت کلاه  های هزارگی معروف است، بلکه ساختن دیگرصنایع دستی مانند: گل دوزی، خامک دوزی، بَرَک، قالین بافی، گلیم بافی و نمد سازی نیز رایج است.

گزارشگر: وفا نظری