یک دستگاه تولید آکسیجن به ارزش ۱۷۰هزار دالر، در شفاخانه ولایتی بامیان به بهره برداری سپرده شد

یک دستگاه تولید آکسیجن به ارزش ۱۷۰هزار دالر، در شفاخانه ولایتی بامیان به بهره برداری سپرده شد

بعد از ظهر امروز(۷جوزا)، دفتر رسانه های ولایت بامیان با ارسال خبرنامه ای به رسانه ها، از به بهره برداری سپرده شدن یک دستگاه تولید آکسیجن در شفاخانه ولایتی بامیان، خبر داد.

بر اساس اطلاعات خبرنامه، داکتر عبدی محمد عبدی، رئیس شفاخانه ولایتی بامیان گفته که، این دستگاه تولید آکسیجن توانایی تولید ۱۶۱۰۰ لیتر آکسیجن را در هر ساعت دارد و از سوی بنیاد آغا خان به ارزش ۱۷۰هزار دالر آمریکایی اهدا شده است. به گفته آقای عبدی آکسیجنی که توسط این دستگاه تولید می‌شود ۹۵درصد خالص است.

آقای عبدی گفته است که، بعد از این، آکسیجن مورد نیاز شفاخانه ها و کلینیک ها در مرکز و ولسوالی های بامیان، به گونه رایگان تأمین خواهد شد.

مولوی عبدالله سرحدی والی بامیان، از مسئولین این شفاخانه خواسته است که خدمات صحی را بدون تبعیض به گونه دلسوزانه برای مردم ارائه کنند.