مدرسه جهادی در بامیان افتتاح شد

مدرسه جهادی در بامیان افتتاح شد

سید حبیب الله آغا وزیر معارف، طی سفر خود در بامیان، امروز(اول جوزا) مدرسه جهادی را در این ولایت افتتاح کرد.

در برنامه افتتاح مدرسه جهادی در بامیان،  عبدالواحد طارق رئیس عمومی مدارس جهادی افغانستان، مقامات حکومت محلی این ولایت و صد ها تن دیگر حضور داشتند.

وزیر معارف گفت که این مدرسه به هدف آموزش آموزه های دینی افتتاح میشود. وی افزود که آنان طرزالعمل مدارس جهادی را ساخته اند و قرار است که نافذ شود.

عبدالواحد طارق رئیس عمومی مدارس جهادی افغانستان، گفت که در این مدرسه مضامین همچون: قرآن کریم، حدیث،صرف،نحو، معانی و … تدریس میشود و بدون هیچ گونه تبعیض همه ،اعم از شیعه و سنی میتوانند شامل آن شوند.

عبدالله سرحدی والی بامیان نیز خاطر نشان کرد که بدون هیچ گونه تبعیض، فرزندان تمام مردم حق دارند که در این مدرسه درس بخوانند.

والی بامیان از مردم خواست تا در این راستا همکاری نمایند تا مدرسه های جهادی در ولسوالی های این ولایت نیز ایجاد شود.

گزارشگر: عبدلوصیل سخیزاده