شبکه آبرسانی بیمارستان ۱۲۰ بستر امام خمینی در بامیان گشایش یافت

شبکه آبرسانی بیمارستان ۱۲۰ بستر امام خمینی در بامیان گشایش یافت

دفتر مطبوعتی مقام ولایت بامیان با ارسال خبرنامه ای به رسانه ها امروز (۳۱ثور) از گشایش پروژه شبکه آبرسانی بیمارستان ۱۲۰ بستر امام خمینی(رح) در این ولایت خبرداد.

در خبرنامه آمده است که هزینه این پروژه ۷۰ هزار دالر آمریکایی بوده و در برنامه گشایش آن هیئت رهبری مقام ولایت و مسئولین این بیمارستان حضور داشتند.

به نقل از این خبرنامه، محمد خان غازی مسئول مالی و اداری ولایت بامیان، از حامی و اجرا کننده این پروژه قدر دانی کرده و افزوده است، که ا. ا. افغانستان تلاش دارد تا کشور در همه عرصه ها توسعه نماید و خدمات عمومی به همه مردم ارائه شود.

آقای غازی از مسئولین این بیمارستان خواست، کار ساخت این بیمارستان را سرعت بخشند تا هرچه زودتر کار ساخت آن را به پایان برسانند.

با این حال، حسین توکلی ، مسئول پروژه اعمار بیمارستان ۱۲۰ بستر امام خمینی در بامیان، گفته است؛ که کار ساخت این بیمارستان در آستانه تکمیل شدن قرار دارد و بخش های مهم آن تکمیل شده است. وی افزوده است که در آینده نزدیک ما شاهد ارائه خدمات صحی برای بیماران در این بیمارستان خواهیم بود.