(۷) جریب زمین زراعتی از کشت کوکنار در بامیان پاکسازی شد

هفت جریب زمین زراعتی از کشت کوکنار در بامیان پاکسازی شد

دفتر مطبوعاتی و روابط عامه فرماندهی امنیه بامیان با ارسال خبرنامه ای به رسانه ها امروز (۳۱ثور)از تخریب حدود هفت جریب کشتزار کوکنار در ولسوالی شیبر این ولایت خبر داد.

به نقل از این خبرنامه، مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی امنیه ولایت بامیان، با تخریب کشتزار کوکنار در قریه محمد کیچه ولسوالی شیبر این ولایت در حدود هفت جریب زمین زراعتی را از وجود بته های کوکنار پاکسازی کرده است.

از آغاز سال جاری خورشیدی طی عملیات های جداگانه ۳۳ جریب زمین زراعتی دیگر قبل از این، از وجود بته های کوکنار در سطح ولایت بامیان پاکسازی سازی شده است