منظور شدن ۳۳۴ میلیون افغانی برای رشد محصولات دهاقین ولایت بامیان

منظور شدن ۳۳۴ میلیون افغانی برای رشد محصولات دهاقین بامیان

۳۳۴ میلیون افغانی از سوی وزارت زارعت، مالداری و آبیاری ا.ا. به منظور رشد برداشت‌های زراعت برای دهاقین این ولایت قرضه داده می‌شود.

صدراعظم عثمانی معین تخنیکی و مسلکی این وزارت طی سفری در بامیان، امروز شنبه ۲۷ حوت ۱۴۰۱ در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام نمود که بخش انکشاف زراعتی این وزارت تصمیم گرفته است برای سال پیشرو ۳۳۴ میلیون افغانی برای ۱۳۸ کوپراتیف زراعتی در مرکز و ولسوالی‌های بامیان بخاطر حمایت زارعین قرضه بدهد.

در این برنامه مولوی عبدالله سرحدی والی این ولایت دهاقین را تشویق کرد که بیشتر روی پای خود ایستاد شوند و به کمک موسسات اتکا نکنند. آقای سرحدی از گذشته‌ای دهاقین نیز یاد کرد که ۲۰ سال قبل هیچ زراعت پیشه‌ای از موسسه کمک نمی گرفت ولی در عین حال محصول خوبی زراعتی برداشت می کردند.

گلاب الدین ذبیح الله رئیس زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بامیان از جمع آوری ۲۶۱ ميليون افغانی که قبلا توسط موسسه ADF ( موسسه انکشاف زراعتی) برای دهاقین توزیع شده بود نیز خبرداده گفت: ۳۹۴ میلیون افغانی قبلا توسط موسسه ADF برای حمایت دهاقین توزیع شده بود و ما توانستیم ۲۶۱ میلیون افغانی آن را از نزد کوپراتیف‌ها جمع‌آوری نمائیم و در تلاش هستیم پول‌باقی مانده آن را نیز بازپس بگیریم.

شیخ ناظر جعفری رئیس معارف این ولایت، به نمایندگی از مردم بامیان و کوپراتیف‌ها صحبت کرد و از معین وزارت زراعت خواست که کچالو، یگان محصول زراعتی دهاقین بامیان است که در تمام افغانستان شهرت دارد و توقع داریم با حمایت این وزارت، بخاطر تشویق دهاقین و بازاریابی محصولات کچالو با دوایر دولتی قرارداد صورت گیرد تا محصولات وطنی‌ما حمایت شوند.

قابل یادآوری است که درحاشیه این کنفرانس نزدیک به ۲۰ نوع کچالوی بامیان به نمايش گذاشته شده بود.

گزارشگر:حمیدالله عارفی