طی یک سال گذشته در ولایت بامیان، ۹۷ قضیه جنایی اتفاق افتاده و در پیوند به این قضایا ۲۶۷ تن بازداشت شده اند

طی یک سال گذشته در ولایت بامیان، ۹۷ قضیه جنایی اتفاق افتاده و در پیوند به این قضایا ۲۶۷ تن بازداشت شده اند

فرماندهی امنیه ولایت بامیان امروز(سه شنبه،۲۳حوت)،طی یک نشست خبری، فعالیت یک ساله اش را با رسانه‌ها شریک ساخت و در این کنفرانس خبری از بازداشت ۲۶۷ تن در پیوند به ۹۷ قضیۀ مختلف جنایی، در طول سال جاری در بامیان خبرداد.

محمد خوانی رسا، سخنگوی فرماندهی امنیه ولایت بامیان در این نشست خبری گفت: در طول سال جاری در بامیان، ۷ قضیه قتل اتفاق افتاده که در پیوند به آن ۱۲ تن بازداشت شده و همچنان ۸ نفر به ظن سرقت وسایط، ۴۷نفر به ظن سرقت اموال منازل، ۷نفر به ظن فساد اخلاقی و ۹ تن دیگر به اتهام اقدام به قاچاق آثار باستانی بازداشت شده اند و دوسیه نسبتی مظنونین تکمیل و به نهاد های عدلی و قضایی سپرده شده است.

به نقل از سخنگوی فرماندهی امنیه بامیان، ۱۱تن در پیوند به اتهام شکار پرندگان نایاب درسال روان در بامیان بازداشت شده و بعد از توصیه به منع شکار این پرندگان و آگاهی دهی از فرمان منع شکار پرندگان نایاب، رها شده اند.

آقای رسا، با رسانه‌ها شریک کرد؛ که در پی تثبیت و شناسایی افراد مسلح غیر مسئول در بامیان، به تعداد ۲میل کلاشینکوف، ۶میل تفنگچه کمری،۴۱۶فیر مرمی داشکه، ۱۸۷۴فیر مرمی پیکه و یک مقدار جنگ ‌افزار دیگر نیز به دست آمده است.

در این نشست خبری، آقای رسا فعالیت گزارش فعالیت های مدیریت مبارزه با مواد مخدر را نیز با رسانه ها شریک کرد. به اساس این گزارش، مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی امنیه ولایت بامیان در طول سال جاری، ۸ باب کارخانه تولید مواد مخدر، ۱۷ تُن بوته ایمه و به تعداد ۱۸۹ لیتر مواد کیمیاوی را کشف و ضبط کرده است. این مدیریت به ۲۵ قضیه قاچاق و فروش مواد مخدر نیز رسیدگی کرده است. که در پیوند به این قضایا ۴۰ نفر مظنون بازداشت شده است و دوسیه نسبتی آنها بعد از تحقیق و بررسی به نهاد های عدلی وقضایی سپرده شده است.

آقای رسا نیز گفت که؛ نزدیک به ۵۰۰۰نفر معتاد به مواد مخدر در بامیان شناسایی و ثبت شده اند. وی افزود: دو شفاخانه بیست بستر تداوی معتادین در مرکز بامیان و ولسوالی ورس فعالیت دارند که در جریان سال جاری ۳۷نفر معتاد به مواد مخدر در این دو شفاخانه تداوی گردیده اند و ۳۸ نفر دیگر تحت تداوی قرار دارند.

او در مورد تخریب کشت مواد مخدر افزود « ۳۰۰متر مربع زمین در ولسوالی های کهمرد و سیغان از کشت مواد مخدر پاک سازی شده است.»
همچنان در مورد آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر؛ سخنگوی فرماندهی امنیه ولایت بامیان گفت: در هماهنگی با ریاست حج و اوقاف، برنامه آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر در مرکز و ولسوالی ها صورت گرفته ، توصیه ها شده است و این پروسه جریان دارد.

گزارش: عبدالوصیل سخی زاده