آغاز کمپاین ملی نهال شانی در بامیان؛ بیشتر از ۲ملیون اصله نهال در سرتاسر ولایت بامیان غرس می‌گردد

آغاز کمپاین ملی نهال شانی در بامیان؛
بیشتر از ۲ملیون اصله نهال در سرتاسر ولایت بامیان غرس میگردد.

امروز(یکشنبه،۲۱ حوت)، برنامه کمپاین نهال شانی بهار۱۴۰۲، طی محفلی در دانشگاه بامیان و با غرس چند نهال به طور نمونه در صحن این دانشگاه، توسط مقامات محلی، روسای ادارات دولتی و غیر دولتی از سوی ریاست زراعت،آبیاری و مالداری بامیان، آغاز گردید.

مولوی عبدالله سرحدی، والی ولایت بامیان، در این برنامه، مردم را به نهال شانی تشویق نموده گفت: «یقیناً نهال شانی به مردم،به تمام حیوانات و به کشور فواید زیاد دارد. که برای تازگی روح مردم و سرسبزی کشور ـ نقش – بهتری دارد.»

محمد ابراهیم داد فر، رئیس اداره ملی محیط زیست در بامیان، گفت: قرار است امسال به تعداد «۲میلیون» اصله نهال در سرتاسر بامیان غرس شود. وی افزود:‌ کوشش میکنیم که بیشتر از آن غرس شود.

از سوی دیگر رئیس اداره ملی محیط زیست بامیان، نهال های چنار در نظرگرفته شده را برای خاک و آب و هوای بامیان مناسب نمی‌بیند. و میگوید:«با توجه به اینکه PHخاک در اینجا بسیار بلند است، پیشنهاد من این است که در قسمت غرس نهال یک مقدار توجه شود. وضعیت خاک را که در اینجا دیده ایم، او چنار در اینج نتیجه نمیدهد، پیشنهاد من این است که چنار از نوع ریشه ای که مطابق به PHخاک در اینجا نتیجه بدهد باید غرس شود.

ملا گلاب الدین رب دوست، رئیس زراعت و آبیاری و مالداری بامیان گفت: در این برنامه‌ای کمپاین نهال شانی، ۷۲هزار اصله نهال تنها از آدرس ریاست زراعت ولایت بامیان در سرتاسر این ولایت غرس میشود. وی نهال شانی را صدقه جاریه دانسته و از مردم بامیان نیز خواست، که در سال پیش رو نهال های مثمر و غیرمثمر را غرس نموده و آنها را حفظ و مراقبت نمایند.

رئیس دانشگاه بامیان، حدیثی از پیامبر اسلام، حضرت محمد(ص) را در مورد غرس نهال و زرع بزر بیان کرد و اشتراک کننده گان را به ایجاد سرسبزی تشویق نمود.

ناظر جعفری، رئیس معارف بامیان نهال شانی را بنابر ابعاد اقتصادی و زیبایی شناختی آن با ارزش دانست و گفت: ما در نظر داریم تا در تمام مکاتب، نها ها را به نام شاگردان و معلمین نامگزاری کنیم تا هرمعلم و شاگرد از آن نهال، حفظ و مراقبت کند.

گزارشگر: عبدالوصیل “سخی زاده”