خلاصه میزگرد رادیویی در مورد حقوق بیجاشدگان

در میزگرد مطرح شد: «بیجاشدگان مسلمان و غیرمسلمان حقوق یکسان دارند»

نصیبه سعادت

۱۴۰۱-۱۰-۴

میزگرد رادیویی پیرامون «حقوق بی‌جاشدگان در اسلام و جامعه بین‌المللی» در رادیو بامیان برگزار شد.
این برنامه قبل از ظهر روز پنج‌شنبه، اول دلو دایر شد و مهمانان در باره بیجاشدگان، مهاجرین و حقوق آنها در اسلام و جامعه بین المللی بحث کردند.
نصرالله واعظی، رئیس شورای علمای شیعه مرکز بامیان که یکی از این مهمانان بود، گفت که بیجا شدگان کسانی اند که به دلیل جنگ، حوادث طبیعی و خشکسالی از یک منطقه به منطقه دیگر مجبور به کوچ می‌شوند.
واعظی افزود که در صورتی‌که افرادی بخواهند به هر دلیلی از یک کشور به کشور دیگر بروند، به آنها مهاجر و اگر فرد به دلیل تهدیدهای امنیتی وادار به ترک کشور شود، به او پناهنده گفته می‌شود.
با این حال، محمد حسن رضوانی، معاون شورای علما و از دیگر مهمانان برنامه گفت که میان مهاجر و بیجاشده‌ای داخلی «تفاوت خاصی وجود ندارد.» اما جنگ، خشکسالی و فقر از دلایلی است که باعث می‌شود انسان وطن زادگاهش را ترک کند و به آن گفته می‌شود بیجاشده داخلی.
رضوانی گفت: « مهاجر دو قسم است. یا شخص بخاطر حفظ جان و آبروی خود از یک جای به جای دیگری انتقال پیدا می‌کند که از نگاه اسلام این افراد قابل احترام است. یا شخص بنابر دلایل جاسوسی هم بی‌جا می‌شود که نیاز است در باره شان تحقیق صورت گیرد.»
از سوی دیگر، نصرالله واعظی گفت که بیجاشدگان در دین اسلام با افراد ساکن حقوق مساوی دارد.
واعظی تاکید کرد که بیجاشدگان مسلمان و غیرمسلمان از حق آموزش، خدمات صحی، غذا، مسکن و امنیت برخوردار است.
او گفت که این حقوق در قوانین بین‌المللی نیز آمده است.
رئیس شورای علمای بامیان گفت که حکومت مسئولیت دارد که تمام خدمات رفاهی و امنیت را برای بیجاشدگان مهیا کند.
به باور وی، حکومت مکلف است که با بروز حوادث طبیعی به وضعیت بیجاشدگان رسیدگی کند و ارقام دقیق از شمار آنها بدست بیاورد.
او با انتقاد از رئیس‌های شوراهای محل می‌گوید که آنها عدالت را در مورد بیجاشدگان مراعات نمی‌کنند و کمک‌ها به افراد مستحق توزیع نمی‌شود. او تاکید کرد که دولت باید جلو این افراد را بگیرد.