همایش سیاسی در سال‌گرد رهبر شهید

محمد کریم خلیلی: “ما صلح را که میخواهیم صلح عادلانه و پایدار است”.
همایش سیاسی به مناسبت بیست ششمین سال روز شهادت شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری، تحت عنوان ” شهید مزاری؛ مردم و صلح عادلانه” در پیش روی رواق خالی بودا صلصال در مرکز بامیان با حضور استاد محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و معاون پیشین ریاست جمهوری و اشتراک هزاران اشتراک کننده از ۲۷ ولایت کشور برگزار گردید.
در همایش سیاسی محمد کریم خلیلی، صلح عادلانه را یکی از ضروریات و خواست های جدی مردم افغان دانسته گفت:”ما صلح را که میخواهیم صلح عادلانه و پایدار است” او افزود: ما باید برای صلح عادلانه آماده هرنوع قربانی باشیم، اگر عدالت در سایه صلح نباشد پایدار نخواهد بود. به گفته آقای خلیلی صلح عادلانه را مردم مناطق مرکزی حمایت میکند و خواهان آن اند.
به روایت آقای خلیلی ؛ شهید مزاری بیست و شش سال پیش میگفت: جنگ راه حل نیست؛ وحدت ملی و همبستگی راه حل است. خلیلی نیز صلح و همدیگر پذیری را یگانه راه حل دانسته میگوید: صلح راه حل است و آن را به طرف های درگیر باید بقبولانیم، اجماع جهانی، منطقه ای و ملی وجود دارد و باید از این فرصت استفاده کنیم. به باور آقای خلیلی اگر ین فرصت از دست برود آن وقت مردم قضاوت خواهند کرد.
خلیلی، مشروعیت نظام آینده را مبتنی بر آرای مردم دانست و گفت برای نظام آینده باید به آرای مردم توجه شود. وی نیز اشاره کرد که، حتی کشور های که امارت تحریک طالبان را به رسمیت شناخته بود حالا موافق با تشکیل امارت نیستند.
از آغاز گفتگو های صلح تا کنون مردم همواره خواستار صلح عادلانه و همه شمول که تمام اقوام و اقلیت ها خود را در آن ببیند بوده اند. اما تا هنوز که بیشتر از یک سال از آغاز این گفتگو های میگذرد این گفتگو ها به نتیجه نرسیده است. اما باوجود آن هم مردم افغانستان امیدوار به تحقق صلح پایدار و همه شمول اند و برای رسیدن به آن تلاش میکنند.

نصیبه سعادت احمدی