روند واکسین کرونا در بامیان آغاز شد


تطبیق واکسین کرونا در بامیان آغاز شد

۶ حوت ۱۳۹۹
امروز(چهار شنبه) روند تطبیق ۵،۷۸۰ دوز واکسین کرونا کمک هند به افغانستان، رسما با حضور مقامات محلی، کارمندان صحی و روحانیون بامیان در سالون جلسات مقام ولایت بامیان آغاز شد.
در محفل آغاز تطبیق این واکسین، ۲۰ تن شامل خبرنگاران، کارمندان صحی و روحانیون واکسین دریافت کردند. مسولین صحی میگویند: هر فرد دو وز واکسین دریافت میکنند.
به گفته علی آقا ایوب ناصری رئیس صحت عامه بامیان، در این مرحله تطبیق واکسین کرونا، ۵۷۸۰ دوز واکسین در دسترس آنها قرار گرفته است که از این میان، ۲۲۰۰ دوز آن به کارمندان صحی و ۵۸۳ دوز آن به نیروهای امنیتی اختصاص یافته است.
به گفته آقای ناصری، این واکسین ممکن عوارض جزئی – مانند: احساس خستگی و نا خوشایند، لرزه،تب و استفراغ- را در پی داشته باشد، که همه به یکبارگی پدید نمی آید و در ظرف ۲۴ تا۴۸ ساعت دوباره ناپدید میشود.
واکسین درحال تطبیق در سرتاسر کشور ساخت کشور هندوستان است که به تعدا ۵۰۰هزار دوز از سوی آن کشور با افغانستان کمک شده است.
مسئولین صحی در شفاخانه کوید۱۹ بامیان میگویند: تا به حال در این ولایت، ۴۰۲۱ نمونه مشکوک گرفته شده است که از این میان ۱۰۲۱ نمونه آن مثبت تشخیص شده است. در مجموع ۴۳ تن در پی ابتلا به ویروس کرونا در این ولایت جان باخته اند.