سنگِ تهداب یک باب مسجد در ولسوالی یکاولنگ نمبر۱ ولایت بامیان گذاشته شد

سنگِ تهداب یک باب مسجد در ولسوالی یکاولنگ نمبر۱ ولایت بامیان گذاشته شد

(امروز چهارشنبه ۱۹ ثور ) سنگ تهداب یک باب مسجد توسط مولوی عبدالله سرحدی والی این ‌لایت در صحن فرماندهی امنیه ولسوالی یکه‌ولنگ ۱ گذاشته شد.

والی بامیان در مراسم افتتاحیه مسجد گفت: این مسجد در دوطبقه بطور پخته و اساسی به ارزش ۵ میلیون افغانی از بودجه اختصاصی ا.ا.ا. ساخته می‌شود.

آقای سرحدی همچنان اشاره کرد برای هریک از ولسوالی‌های ولایت بامیان پنج، پنج میلیون افغانی بخاطر بهسازی، نوسازی و رفع نیازمندی‌هایشان نیز اختصاص داده شده‌ که کارهای شان بزودی از سوی شرکت‌های قراردادی آغاز می گردد.
دربخش از این برنامه، آقای حسنی معاون شورای علمای این ولسوالی، ضمن مطرح کردن مشکلات مردم، خواستار ایجاد یک مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در این ولسوالی شد.‌
آقای سرحدی در پاسخ به خواست مردم در ارتباط به ایجاد مرکز توزيع تذکره برقی به مردم وعده سپرد که یک تیم سیار توزیع تذکره الکترونیکی بخاطر جلوگیری از سرگردانی مردم به ولسوالی یکه‌ولنگ ۱ اعزام می کند.
گزارشگر: مهدی امينی