از روز جهانی مرکب ها در ولسوالی یکه ولنگ۱ بامیان تجلیل شد

از روز جهانی مرکب ها در ولسوالی یکه ولنگ۱ بامیان تجلیل شد

امروز(چهارشنبه،۱۹ثور برابر با ۸مه)از روز جهانی مرکب ها در ولسوالی یکه ولنگ۱ بامیان از سوی کمیته هالند برای افغانستان تجلیل شد. در این برنامه مسولین کمیته هالند برای افغانستان، نماینده های ادارات دولتی و ده ها تن از باشندگان محل به شمول مردان، زنان و اطفال حضور داشتند.

داکتر محمد قاسم خوگیانی مسول برنامه به رادیو بامیان گفت؛ کمیته هالند برای افغانستان و موسسه جهانی 《دانکی سنگچری》در پروژه مشترک، صحت و آسایش حیوانات کارگر و بهبود معیشت مالداران، در طول یک سال گذشته در ولسوالی یکه ولنگ۱ برای مرکب های ۳۰۰خانواده طویله های مناسب ساخته و وسایل مورد ضرورت این مرکب ها را توزیع نموده است. و همچنان آنان را در مورد چگونگی نگهداری، تداوی و برخورد با حیوانات کارگر آموزش داده اند.

در همین حالی حجت‌الاسلام حیدر قنبری گفت؛ دین مقدس اسلام در مورد دادن آب و علف مناسب و برخورد خوب با حیوانات انسان ها را توصیه نموده است.

دامداران در روستا های اطراف چمن یکه ولنگ۱ بامیان میگویند که به کلینک صحی حیوانی دسترسی دارند، آنان می‌گویند که یک کلینیک صحی در چند کیلومتری این روستا در دسترس است، اما این کلینک صحی ادویه را به قیمت گران به آنان می‌فروشند. آنان از نهاد های مربوطه میخواهند که خدمات صحی رایگان را برای مواشی آنان فراهم نمایند.

باشندگان روستای 《شورشوری》 ولسوالی یکه ولنگ۱ بامیان از خدمات کمیته هالند برای افغانستان در این روستا ابراز خرسندی می‌کنند، آنان اما می‌گویند که بعد از گذشت یک‌سال نیازمندی های مردم رفع نشده است. ارباب غفار مرادی، یکی از باشندگان این روستا از این موسسه میخواهند که خدمات خود را برای آنان در سال های پیش رو ادامه دهند.

کمیته هالند برای افغانستان، بیش از ۳۵ سال است که در ۳۲ ولایت کشور در بخش های دامداری و زراعت برای مردم خدمات ارائه می‌کند. سال گذشته نیز در همین روز از روز جهانی حیوانات کارگر در ولسوالی یکه ولنگ۱ بامیان تجلیل شده بود.

گزارشگر: عبدالوصیل سخی زاده