از روز مالداری در بامیان تجلیل شد

از روز مالداری در بامیان تجلیل شد

دفتر مطبوعاتی ولایت بامیان امروز(سه‌شنبه، ۱۸ثور)طی خبرنامه ای از تجلیل روز مالداری در این ولایت خبرداد.

به نقل از خبرنامه، در برنامه تجلیل از روز مالداری در باغ تفریحی شش پل مرکز بامیان، مولوی عبدالله سرحدی والی بامیان، مسولین ادارات، هیئت رهبری کمیته هالند، مسئولین موسسات همکار، مالداران و کشاورزان حضور داشتند.

در خبرنامه آمده، والی بامیان برای موسسات ملی و بین‌المللی اطمینان داد که در سطح این ولایت برای تطبیق پروژه ها و دفاتر آنان امنیت به گونه اساسی تأمین است و هیچ‌گونه نگرانی امنیتی وجود ندارد.

در همین حال خبرنامه میافزاید، والی بامیان ضمن بیان اینکه اکثریت مردم بامیان زراعت پیشه و مالدار اند، از موسسات خواست، تا برای رشد سطح زندگی مردم در این ولایت تخم های اصلاح شده گیاهی را در کوهای این ولایت زرع کنند تا صنعت مالداری و زراعت در این ولایت رشد نماید.

به نقل از این خبرنامه، والی بامیان همچنان از هیئت رهبری کمیته هالند خواست، برای جلوگیری از امراض، برای مواشی مردم در مرکز و ولسوالی های این ولایت واکسین توزیع نماید.

به اساس معلومات خبرنامه، در این برنامه، همچنان برای شماری از مالداران دستگاه های پروسس لبنیات از سوی کمیته هالند توزیع شد.

کمیته هالند برای افغانستان بیش از ۳۵ سال است که در بخش های مالداری و زراعت به شمول بامیان در ۳۲ ولایت کشور فعالیت مینماید بامیان.

گزارشگر: عبدالوصیل سخی زاده