کمیته منع احتکار و کنترل قیمت کالا و خدمات در بامیان ایجاد شد

کمیته منع احتکار و کنترل قیمت کالا و خدمات در بامیان ایجاد شد

دفتر مطبوعاتی ولایت بامیان گزارش داده است که روز گذشته(چهارشنبه،۱۲ثور) کمیته منع احتکار و کنترول قیمت کالا ها و خدمات در ولایت بامیان به ریاست مقام این ولایت ایجاد شد.

در خبرنامه به نقل از مولوی عبدالله سرحدی والی بامیان، آمده که این کمیته به هدف جلوگیری از احتکار اجناس و گران فروشی در این ولایت ایجاد شده است. والی بامیان افزوده:《اعضای این کمیته باید به صورت گروه های چند نفری، به گونه دوامدار و هدفمند و با رعایت اصل بی طرفی و عدالت از بازار نظارت کنند تا از احتکار کالا ها و گران‌فروشی جلوگیری شود.》

به نقل از خبرنامه والی بامیان تاکید کرده است، اعضای این کمیته مؤظف اند تا به گونه جدی قیمت اجناس و خدمات را در بازار مطابق نرخنامه در داخل شهر و نواحی آن کنترول نمایند.

خبرنامه افزوده که این کمیته به ریاست مقام ولایت و دارالانشا ریاست صنعت و تجارت ایجاد شده و نمایندگان اداره همچون، فرماندهی امنیه، استخبارات، شهرداری، صحت عامه، عدلیه، حفاظت محیط زیست، تنظیم مواد نفتی و گاز مایع، اداره ملی استندرد، اتحادیه پیشه وران و دکانداران و چند اداره دیگر عضویت این کمیته را دارند.

گزارشگر: عبدالوصیل سخی