باز دید بیش از ۱۲۲هزار گردشگر از مکان های تاریخی و تفریحی بامیان در یک سال گذشته

باز دید بیش از ۱۲۲هزار گردشگر از مکان های تاریخی و تفریحی بامیان در یک سال گذشته

مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان میگویند، در جریان سال ۱۴۰۲ خورشیدی، بیش از ۱۲۲هزار گردشگر داخلی و خارجی از مکان های تاریخی و تفریحی ولایت بامیان دیدن کرده اند.

مولوی صفی الله رائد رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان به رادیو بامیان گفت؛ از میان ۱۲۲هزار گردشگر که در سال ۱۴۰۲ از مکان های تاریخی و تفریحی بامیان دیدن کرده اند حدود ۲هزار آن گردشگران خارجی بوده اند، که حضور گردشگران خارجی در این سال نسبت به سال قبل آن دوبرابر شده است.

مسولان و کارشناسان صنعت گردشگری، علت افزایش گردشگران خارجی را مکان های تاریخی فراوان ، مناظر طبیعی و امنیت مناسب عنوان می‌کنند.

به گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان، در سال ۱۴۰۲ از رهگذر صنعت گردشگری در بامیان، بیش از ۹ میلیون افغانی عواید به حساب دولت واریز شده است.

صنعت گردشگری برای اقتصاد مردم ولایت بامیان نیز اهمیت زیاد دارد. سید عبدال سجادی استاد رشته گردشگری دانشگاه بامیان میگوید، بعد از زراعت و مالداری سومین منبع عایداتی مردم ولایت بامیان را صنعت گردشگری تشکیل میدهد. وی می افزاید، با ورود هر گردشگر، پنج شهروند بامیان به طور مستقیم صاحب شغل می‌شوند.

با ٰآغاز فصل گرما در بامیان و ورد هزارن گردشگر داخلی و خارجی در این ولایت،‌کار فروشندگان صنایع دستی، کسبه کاران، دست فروشان و هوتل داران، رونق بیشتر میگیرد و چهار تا پنج برابر افزایش پیدا میکند.

شفیع یوسفی، مسول هوتل بامیان شاهان به رادیو بامیان گفت: با آغاز فصل گرما و آمدن گردشگران خارجی و داخلی در بامیان، سطح کار آنان چهار تا پنج برابر افزایش پیدا میکند.

زنان تجارت پیشه و فروشندگان صنایع دستی در باماین میگویند، علاقه مندان محصولات صنایع دستی آنان بیشتر گردشگران اند و با آمدن گردشگران به بامیان، سطح فروش آنان تا ۶۰ درصد افزایش پیدا میکند.

سلما احمدی، مسول انجمن صنایع دستی ضحاک، ۷سال است که صنایع دستی را تولید و به فروش می رساند. وی میگوید؛ ۱۲۰ خانم در ولایت های بامیان و دایکندی با او همکار است. به گفته خانم احمدی، علاقه مندان صنایع دستی زنان بیشتر گردشگرانی اند که در فصل گرما از ولایت‌ها و خارج کشور به بامیان می آیند.

مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان میگویند، در سال پیش رو برای ایجاد سهولت به گردشگران، در بند امیر اولین پارک ملی کشور، مکان تفریحی جداگانه برای زنان و هوتل خوب ساخته خواهد شد. و به مرمت و مراقبت ساحات تاریخی ادامه میدهند.

گزارشگر: عبدالوصیل سخی زاده