دفتر جمعیت هلال احمر افغانی در بامیان برای ۴۸ گدا در این ولایت پول نقد توزیع کرد

دفتر جمعیت هلال احمر افغانی در بامیان برای ۴۸ گدا در این ولایت پول نقد توزیع کرد

امروز(دوشنبه،۲۸حوت) مسئولان در ریاست جمعیت هلال احمر افغانی در بامیان، از توزیع پول نقد برای ۴۸ گدا در این ولایت خبر می‌دهند.

مولوی حیات خان صافی، رئیس دفتر جمعیت هلال احمر افغانی در بامیان، به رسانه ها گفت؛ این دفتر ۸۰ گدا را در ولایت بامیان ثبت کرده است، که از این میان برای ۵۸ تن آنان پول نقد توزیع کرده و برای ۲۲ تن دیگر در آینده نزدیک توزیع خواهد کرد.

وی افزود؛ برای هر خانواده یک نفره مبلغ دوهزار افغانی، برای خانواده چهار نفره چهار هزار افغانی و برای خانواده های پنج نفره و بیشتر از آن مبلغ پنج هزار افغانی توزیع کرده اند.

انیسه، یکی از این گداها است که پنج طفل زیر سن دارد و می‌گوید که در وضعیت بد اقتصادی زندگی می‌کنند. انیسه ابراز خوشحالی می‌کند که برای تأمین غذا خود و فرزندانش پول دریافت کرده است. او از موسسات خیریه می‌خواهد که به آنان کمک نمایند.

رئیس جمعیت هلال احمر افغانی در بامیان، گفت؛ توزیع پول نقد برای گدا ها در بامیان، در آینده نیز جریان خواهد داشت. وی افزود؛ برای گدا های ثبت شده، حساب بانکی باز می‌کنند و در آینده، ماهانه به حساب بانکی آنان پول واریز می‌کنند.

گزارشگر: عبدالوصیل سخی زاده