مسابقات ورزشی اسکی با اشتراک بیش از ۶۰ورزشکار از سه ولایت در بامیان برگزار شد

مسابقات ورزشی اسکی با اشتراک بیش از ۶۰ورزشکار از سه ولایت در بامیان برگزار شد

امروز( جمعه، ۱۸حوت) به هدف گزینش اعضای تیم ملی، مسابقات ورزش زمستانی اسکی، با اشتراک بیش از ۶۰ورزشکار از سه ولایت کشور، بامیان، کابل و میدان وردک، در مرکز بامیان برگزار شد.

این مسابقات در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان از سوی فدراسیون ملی اسکی، به همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بامیان، در میدان اسکی شهید مزاری برگزار گردید.

مولوی عبدالله سرحدی والی بامیان، به دعوت فدراسیون ملی اسکی، جهت تشویق ورزشکاران، در این مسابقات حضور یافتند و همراه با مسولین برگزاری برنامه ورزشی، با قطع نوار، مسابقات را رسما افتتاح نمودند.

محمد داود کارگر رئیس فدراسیون ملی اسکی، هدف از برگزاری این مسابقات را گزینش چهره های برتر برای عضویت در تیم ملی عنوان نمود. آقای کارگر گفت؛ در این مسابقات ۶۵ ورزشکار در دو رده سنی از سه ولایت بامیان، کابل و میدان وردک اشتراک کرده اند، که در هردو رده سنی مقام های اول دوم و سوم این مسابقات را ورزشکاران ولایت بامیان از آن خود کردند.

آقای کارگر گفت؛ از میان این ۶۵ ورزشکار، ۳۰ تن آنان برای عضویت در تیم ملی اسکی انتخاب میشوند. وی افزود: بیشتر آنان از ولایت بامیان اند که توانستند برای عضویت در تیم ملی راه پیدا کنند.

رئیس فدراسیون ملی اسکی افزود: بعد از یک سلسله تمرین ها و یک دور مسابقات دیگر، این ورزشکاران عضویت تیم ملی را دریافت می‌کنند.

عبدالقاسم صادقی، یک تن از اشتراک کنندگان ولایت بامیان در این مسابقات، که در مدت ۳۶ثانیه فاصله تعین شده حدود یک کیلومتر را طی کرده و مقام اول این مسابقات را در رده سنی بزرگسالان از آن خود کرد، امیدواری میکند که در آینده نیز بهتر بدرخشد.

حمزه، بازیکن دیگر رشته اسکی است که از ولایت کابل در این مسابقات اشتراک کرده است. وی میگوید که دو سال میشود به ورزش زمستانی اسکی روی آورده و آرزو دارد تا عضویت تیم ملی را کسب نموده و در مسابقان بین المللی اشتراک نماید.

ورزشکاران ورزش های زمستانی به ویژه ورزشکاران رشته اسکی در بامیان همواره از مشکلات اقتصادی و کمبود وسایل ورزشی شکایت دارند. آنان از مسولین ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش، فدراسیون ملی اسکی و آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بامیان میخواهند که به مشکلات آنان رسیدگی نمایند.

این درحالی است که، روز جمعه‌ هفته گذشته نیز مسابقات ورزشی اسکی با اشتراک حدود ۱۸۰ ورزشکار در دو بخش اسکی حرفوی و اسکی بازان چوبی در دامنه پوشیده از برف کوه بابا دریکی از ساحات مرکز ولایت بامیان برگزار شده بود.

گزارشگر: عبدالوصیل سخی زاده