جشن فراغت نزدیک به ۲۰ تن از بانوان از رشته قابلگی در بامیان

جشن فراغت نزدیک به ۲۰ تن از بانوان از رشته قابلگی در بامیان

امروز(چهارشنبه، ۱۶ حوت۱۴۰۲) دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنگان، در زون مرکزی، جشن فراغت ۲۰ تن از فارغان کورس دوساله قابلگی را در مرکز این ولایت برگزار کرد.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در بامیان و دایکندی زمینه آموزش قابلگی را برای حدود ۸۰ تن از بانوان در ولایت های بامیان و دایکندی به طور رایگان فراهم ساخته است که امروز جشن فراغت ۲۰ تن از آنان در بامیان برگزار شدند و قرار است در آینده نزدیک جشن فراغت ۲۰ تن دیگر در ولایت دایکندی نیز برگزار شوند.

محمد اشرف نیازی مسئول دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در زون مرکزی، میگوید که به حمایت مالی این دفتر، برنامه کورس دوساله قابلگی برای ۸۰ تن از بانوان در بامیان و دایکندی که از صنف دوازدهم فارغ شده بودند و زمینه تعلیم و تحصیل در دانشگاه و انستیتیوت ها برایشان مساعد نبودند، در سال ۲۰۲۲ آغاز شده بود و حالا موفقانه به پایان رسیدند.

به گفته نیازی، ریاست صحت عامه در ولایت های بامیان و دایکندی، همکاری نموده و زمینه آموزش کار عملی را در شفاخانه های این ولایات برای این دانشجویان رشته قابلگی فراهم ساخته اند.

نیازی با اشاره به بلند بودن آمار مرگ و میر مادران و نوزادان در مناطق مرکزی، گفت که برنامه آنان برای آموزش دختران در رشته قابلگی ادامه دارد.

در همین حال عبدالله سرحدی والی بامیان که در این جشن فراغت اشتراک کرده بود، سخنرانی نمود و از بانوان که این آموزش رشته قابلگی رافراگرفته اند خواست، تا متوجه مسولیت و وظیفه خود باشند و در موقع نیاز تداوی و رسیدگی به یک مادر مریض را مقدم بر خواب و غذا خود بدانند تا مادران و نوزادان از بین نروند.

بانوان که در مدت این دو سال این کورس آموزشی قابلگی را فرا گرفته اند، ابراز خوش حالی می‌کنند و می‌گویند، جای خوشحالی است که آنان از رشته قابلگی فارغ شده اند.

فاطمه فروتن، یکی از این بانوان، ابراز خوشحالی می‌کند و می‌گوید؛ در این شرایط که مردم توان ادامه آموزش در انستیتوت های شخصی را ندارند و او را خانواده و دوستانش در لباس فراغت می‌بینند.

سیماگل یکی دیگر از این بانوان که در این فرصت آموزشی، از رشته قابلگی فارغ گردیده است، می‌گوید: آموزش ها را به درستی فراگرفته است و امیدوار است که به صورت درست عملی می‌تواند. وی از مسئولین می‌خواهد که زمینه کار را نیز برای آنان فراهم کنند.

حمیده محسنی، یکی دیگر از این بانوان، با ابراز خوشحالی فراغت خود و دیگر بانوان را از این کورس قابلگی یک دست آورد مهم در بخش صحت می‌داند و امیدواری می‌کند که بتوانند مصدر خدمت به جامعه شوند.

گزارشگر:عبدالوصیل سخی زاده