مسابقات ورزشی اسکی با اشتراک حدود ۱۸۰ ورشکار در بامیان برگزار شد

مسابقات ورزشی اسکی با اشتراک حدود ۱۸۰ ورشکار در بامیان برگزار شد

امروز(جمعه، ۱۱ حوت) مسابقات اسکی با اشتراک حدود ۱۸۰ ورزشکار در دو بخش حرفوی و اسکی چوبی، در ساحه “خشکک” مرکز بامیان برگزار شد.

این مسابقات از سوی بامیان آلپاین اسکی کلپ، به حمایت مالی نهاد های افغان پکس، افغان‌ اسپورت ترست و شبکه مخابراتی افغان بیسیم و همکاری های آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بامیان برگزار گردید.

در بخش مسابقات اسکی بازان حرفوی، هادی نظری، مهدی نظری و هادی حسینی به ترتیب مقام اول، دوم و سوم را از آن خود کردند.

ورزشکاران هر دوبخش حرفی و اسکی چوبی، با تقدیم جوایز نقدی و غیر نقدی تشویق شدند.

ورزشکاران ورزش های زمستانی و به ویژه رشته اسکی در بامیان، می‌گویند که با مشکلات زیادی روبرو اند. هادی نظری که از ده سال به این‌سو به ورزش اسکی رو آورده و مقام اول این مسابقات را از آن خود نمود، از نبود وسایل ورزشی مناسب، شاکی است و از نهاد های ذیربط دولتی و فدراسیون ملی اسکی می‌خواهد که به مشکلات آنان رسیدگی کنند.

محمد طاهری مسول “بامیان آلپاین اسکی کلپ” می‌گوید که با توجه به آب و هوای مناسب و علاقمندان زیاد، بامیان “مهد” ورزش های زمستانی گفته می‌شود. طاهری میگوید که ورزشکاران ورزش های زمستانی در بامیان، کم ترین امکانات ورزشی را ندارند، وی از ریاست اتحادیه ملی ورزش های زمستانی، فدراسیون ملی اسکی و آمریت تربیت بدنی و ورزش بامیان می‌خواهد که به این مشکلات رسیدگی کنند و حمایت کننده های مالی برای ورزشکاران جذب کنند.

محمد داود کارگر، رئیس فدراسیون ملی اسکی میگوید که، با روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان، مشکلات زیادی دامنگیر این فدراسیون شده است. وی میگوید که قبلا شماری زیادی از نهاد های بین المللی بود که این فدراسیون را همکاری میکردند. کارگر میگوید که این مشکلات به زودی حل خواهد شد و می افزاید؛ زمینه بهتر را به همکاری کمیته ملی المپیک کشور برای جوانان ورزشکار در بامیان، فراهم می‌کنند.

خانم انا تاسیچ، یکی از مربیان ورزش اسکی از کشور اسلونیا است و نزدیک به هشت سال می‌شود که به هدف حمایت و همکاری با ورزشکاران اسکی به بامیان آمده. وی میگوید، که آنان در تلاش اند تا حمایت های مالی دیگر کشور ها و نهاد ها را برای حمایت ورزشکاران رشته اسکی جذب کنند و اینگونه مسابقات را برگزار کنند.

سید کفیل موسوی سرپرست آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بامیان میگوید که شرایط جوی بامیان برای ورزش های زمستانی به ویژه اسکی مناسب است. او افزود: ما در تلاش هستیم تا مسابقات دیگر ورزش های زمستانی را به زودی در این ولایت برگزار می‌کنیم.

رئیس فدراسیون ملی اسکی و اسدالله باتوری، رئیس اتحادیه ورزش های زمستانی افغانستان، از برگزاری جشنواره ورزش‌های زمستانی در هفته آینده در ولایت بامیان، خبر دادند، و گفتند که این تصمیم به وضعیت آب و هوا بستگی دارد.

گزارشگر: عبدالوصیل “سخی زاده”