آغاز ثبت و راجستر اسلحه های شخصی و دولتی و دارایی های عمومی در زون مرکزی

آغاز ثبت و راجستر اسلحه های شخصی و دولتی و دارایی های عمومی در زون مرکزی

دفتر مطبوعات ولایت بامیان امروز(یکشنبه، ۶ حوت) از سفر یک هیئت با صلاحیت وزارت های امور داخله و دفاع و ریاست عمومی استخبارات ملی کشور به بامیان و آغاز ثبت و راجستر اسلحه‌های شخصی و دولتی و دارایی های عمومی در زون مرکزی کشور خبرداد.

در خبرنامه آمده است؛ این هیئت در سفر امروز خود به ولایت بامیان، با مقامات محلی، مسئولان ادارات، ولسوالان، فرماندهان امنیه، مدیران استخبارات و مسولان کندک های نظامی ولسوالی ها در تالار جلسات این ولایت، دیدار کرده است.

به نقل از خبرنامه، اکبر جان حقانی این هیئت‌را رهبری میکند و در دیدار امروز‌ش با مقامات محلی این ولایت از آغاز روند ثبت اسلحه‌های شخصی و دولتی، تجهیزات نظامی وسایط و دارایی های عمومی در زون مرکزی خبر داده است.

حقانی افزوده که این روند به فرمان رهبر حکومت، به هدف تامین امنیت شهروندان و حفاظت از دارایی های عمومی به طور شفاف، در سرتاسر کشور اجرا می‌شود.

خبرنامه افزوده؛ این هیئت با صلاحیت از تمام مسولان نظامی و ملکی در ولایت بامیان خواسته است تا با هیئت و کمیته مؤظف همکاری نمایند.

در این خبرنامه به نقل از عبدالله سرحدی والی بامیان، آمده که تمام مسولان ملکی و نظامی در سطح ولایت بامیان موظف هستند تا تمام اموال بیت المال، اسلحه شخصی و دولتی را ثبت و راجستر نموده و از اوامر زعیم حکومت اطاعت نمایند.

گزارشگر: عبدالوصیل سخی زاده