مرکز آموزشی قالین بافی،خیاطی و خامک دوزی در مرکز و دو ولسوالی بامیان گشایش یافت

مرکز آموزشی قالین بافی،خیاطی و خامک دوزی در مرکز و دو ولسوالی بامیان گشایش یافت

دفتر مطبوعاتی ولایت بامیان امروز(دوشنبه، ۲۳دلو) با ارسال خبرنامه ای به رسانه ها از گشايش مرکز آموزشی قالین بافی، خیاطی و خامک دوزی به ارزش یک میلیون یورو در مرکز ولایت بامیان و ولسوالی های شیبر و سیغان این ولایت خبر داد.

در خبرنامه به نقل از عزیزالله اقبالی مسئول موسسه اکتید در بامیان آمده است، گشایش این مرکز آموزشی، زمینه یادگیری ۲۰۰تن از بانوان و پسران را به هدف رشد و حمایت از صنعت دست دوزی و تولیدات داخلی از سوی موسسه اکتید که تمویل کننده آن اتحادیه اروپا می‌باشد، فراهم ساخته است.

در خبرنامه آمده است، عبدالله‌ سرحدی والی بامیان از مسئول موسسه اکتید خواست، تا از این نوع پروژه در ولسوالی های دیگر این ولایت نیز راه اندازی نماید.

در خبرنامه نیز آمده است، نورزی امین‌زاده، رئیس صنعت و تجارت بامیان، از همکاری این اداره در رشد صنعت دست دوزی و معرفی تولیدات داخلی به بازار ها و نمایشگاه های بین‌المللی، به صنعتگران ولایت بامیان خبرداده است.

خبرنامه به نقل از مسئول موسسه اکتید در بامیان افزوده است، که فعالیت این مؤسسه به مدت سه سال به هدف رشد صنعت دست دوزی و تولیدات داخلی در ولسوالی های شیبر، سیغان، یکاولنگ۱ و مرکز بامیان، در هماهنگی با ریاست صنعت و تجارت این ولایت ادامه دارد.

گزارشگر:عبدالوصیل سخی زاده