مسولان در ریاست فواید عامه ولایت بامیان میگویند که بیشترین مسیرهای که مرکز بامیان را به ولایات همجوار و ولسوالی های این ولایت وصل می‌سازند به روی ترافیک مسدود اند.

مسولان در ریاست فواید عامه ولایت بامیان میگویند که بیشترین مسیرهای که مرکز بامیان را به ولایات همجوار و ولسوالی های این ولایت وصل می‌سازند به روی ترافیک مسدود اند.

مجیب رحمان تلاش مدیر عمومی نقاط آسیب پذیر قوناق ریاست فواید عامه ولایت بامیان، شامگاه امروز(شنبه،۱۴ دلو) به رادیو بامیان گفت که به دلیل برف باری های اخیر، مسیرهای کابل- بامیان از طریق کوتل حاجیگک، بامیان-سیغان، بامیان- یکاولنگ ، یکاولنگ-پنجاب و بامیان-دایکندی به روی ترافیک مسدود می‌باشند. وی افزود تنها مسیر کابل-غوربند – بامیان باز است.

آقای تلاش گفت، ساحات یاد شده در حال حاضر توفانی اعلان شده است. وی افزود: مسؤلین موظف برای پاک کاری این مسیرها در تلاش اند تا بعد از فروکش حالت توفانی هرچه زودتر مسیرها را به روی مسافرین دوباره باز کنند.

در همین حال آقای تلاش از مسافرین، که قصد سفر از طریق مسیر های یاد شده را دارند، تا باز شدن کامل این مسیر ها سفر خو را به تعویق بیندازند.