برای ۵۰ تن معلول در بامیان ویلچر توزیع شد

برای ۵۰ تن معلول در بامیان ویلچر توزیع شد

دفتر مطبوعاتی ولایت بامیان امروز(چهارشنبه،۱۱دلو) با ارسال خبرنامه ای به رسانه از توزیع ویلچر برای ۵۰ تن معلولین در ولایت بامیا خبر داد.

خبرنامه می افزاید، برای هر معلول، مبلغ یکهزار افغانی پول نقد نیز داده شده است.

در خبرنامه آمده، این کمک به حمایت مالی موسسه “اومه” از سوی ریاست امور شهدا و معلولین ولایت بامیان توزیع شده.

در خبرنامه به نقل از عبدالله سرحدی، والی بامیان آمده است‌:《 رهبری حکومت محلی ولایت بامیان به تمام معلولین و خانواده های شهدا اطمینان همکاری همه جانبه داده و وعده می‌دهد که هرگز حق آنان ضایع نمی‌گردد. 》

از سوی هم به نقل از خبرنامه، شاه ولی احمدی رئیس امور شهدا و معلولین ولایت بامیان، به خانواده شهدا و معلولین این ولایت، اطمینان داده است که برای تأمین حقوق معلولین و ورثه شهدا و رسیدگی به مشکلات آنان تلاش می‌کنند.

گزارشگر: عبدالوصیل سخی زاده