فاز اول مرمت کاری شهر تاریخی ضحاک تکمیل شد

فاز اول مرمت کاری شهر ضحاک تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شد

فاز اول مرمت کاری شهر تاریخی ضحاك تکمیل و امروز (دوشنبه/ ۶ قوس)، در حضور خبرنگاران از سوی مقام ولایت بامیان به بهره برداری سپرده شد.

این پروژه با هزینه ۴۲هزار دالر آمریکایی به حمایت مالی بخش آموزشی-فرهنگی سازمان ملل متحد(یونسکو) توسط شرکت گلوریا در جریان دو ماه اخیر تطبیق شده است.

محمد حکیم کمینیار رئیس شرکت گلوریا گفت؛ به خاطر سهولت برای بازدید کنندگان، که بتوانند به آسانی به قسمت های بالایی شهر ضحاک بالا شوند، نزدیک به ۲۸۰ متر پیاده رو ترمیم شده و آب رو ها تنظیم و بعضی آبده های این شهر، تحکیم کاری شده است.

عبدالله‌ سرحدی والی بامیان گفت، موسسات که آثار باستانی و جاهای تاریخی را ترمیم می‌کنند با آنان همکار است و امنیت آنان را تامین می‌کند.

سفی الله رائد رئیس اطلاعات‌ و فرهنگ ولایت بامیان، گفت:《 بامیان شهر تاریخی و باستانی است؛چند سال باید کار شود، تا آبدات تاریخی مرمت کاری شود.》 وی از سازمان یونسکو و دیگر موسسات که در بخش فرهنگی فعالیت دارند، خواست تا در قسمت تحکیم کاری ساحات تاریخی ولایت بامیان کار کنند.

حدود سه ماه پیش شهر باستانی غلغله نیز مرمت کاری شده بود.