قرار است وزارت فواید عامه بزرگ‌راه بامیان – غور را مرمت و بازسازی می‌کند

قرار است وزارت فواید عامه بزرگ‌راه بامیان – غور را مرمت و بازسازی کند

محمد عیسی ثانی سرپرست وزارت فواید‌عامه روز گذشته ( جمعه ۲۸ میزان) به ولایت بامیان سفر کرده و همراه با مقامات محلی ولایت بامیان و غور از بزرگ‌راه بامیان – غور دیدن نموده‌اند.
در خبرنامه که از سوی دفتر سخنگوی والی بامیان نشر شده آمده است: سرپرست وزارت فواید عامه در این سفر، وعده داده است که کاربازسازی این سرک را بزودی از (‌مرکز ولسوالی یکه‌ولنگ(۱) الی سرکوتل ” بکک” را آغاز می‌کند.
در این خبرنامه، بدیل کوتل “بکک” در فصل زمستان را، کار سرک به طول ۱۲ کیلومتر از طریق کوتل “نورکه” در آینده نزدیک نیز خبر داده است.

این بزرگ‌راه، ولايات مرکزی را به ولايات غربی از جمله ولایت هرات وصل می‌کند.
برخی این مسیر را نزدیک راه به ولایت هرات، بدیل بزرگ‌راه کابل- قندهار – هرات می‌گوید.