روز جهانی باستان شناسی در ولایت بامیان تجلیل به عمل آمد

از روز جهانی باستان شناسی در ولایت بامیان تجلیل به عمل آمددیروز یکشنبه ۲۳ میزان ۱۴۰۲ از روز جهانی باستان شناسی از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت تجلیل شد. صفی الله رائد رئیس اطلاعات و فرهنگ این‌ولایت، تجلیل از روز باستان شناسی را تجلیل از هویت های فرهنگی عنوان کرد، حفظ و نگهداری آثارهای باستانی را وجیبه هر فرد از کشو‌ر گفت. وی در بخش از سخنان اش اضافه کردکه؛ بامیان یکی از ولایت های باستانی و تاریخی در کشور است که ۸ ساحه تاریخی آن در لیست ساحات تاریخی یونسکو ثبت می باشد.آقای شهروند یکی از اساتید دانشگاه بامیان در این برنامه از مسوولین خواست که بخاطر حفظ آثار های تاریخی برنامه ترمیمات این ساحات را شروع کرده و افراد متخصص را از فارغین محصلین رشته باستان شناسی استخدام کندتا اینکه کار بطور استندر پیشرفته و بیکاری هم در بین محصلین کاهش یابد. بامیان یکی از ولایات است که بیشترین آثارهای باستانی و تاریخی را در خود جای داده است و به همين منظور ثبت ميراث های فرهنگی سازمان میراث‌های فرهنگی جهان شده است.

گزارشگر: مهدی امینی