از روز جهانی تغییر اقلیم در بامیان تجلیل شد

از روز جهانی تغییر اقلیم در بامیان تجلیل شد

امروز چهار شنبه ۱۹ میزان ۱۴۰۲ از روز جهانی تغییر اقلیم طی محفلی با شعار( پیوند افکار برای آینده و اقلیم پایدار )
در تپه چونی هوتل گرحُندوی برگزار گردید.

مولوی عبدالله سرحدی والی ولایت بامیان، در این برنامه گفت: همه مردم مسئولیت اجتماعي در برابر حفاظت محیط زیست و زیبا نگهداشتن طبيعت دارند و در این راستا باید مردم با ا.ما.رت همکار باشند.

محمد ابراهیم دادفر رئیس ریاست حفاظت محیط زیست در بامیان در این برنامه گفت:اثرات تغییر اقلیمی در همه‌ی مناطق های ما به سادگی قابل مشاهده است.کشور ما از جمله ۱۰ کشوری است که بیشترین ضرر ها را از طریق تغییرات اقلیمی متحمل شده است.

آقای دادفر همچنان افزود: در رابطه به پلان های بزرگی که برای حمایت از کشور های متضرر شده اشاره کرد که خوشبختانه با تلاش دفتری یوناما(UNMA)و دونر های برای حفاظت از محیط زیست واقلیم کار می نماید قرار است فعالیت های خود را در این زمینه در بامیان نیز شروع نماید.

در همین حال دولت شاه پویش استاد دانشگاه بامیان نیز در مورد تغییرات اقلیمی گفت:دخالت های انسانی باعث تغییرات اقلیمی شده است که روز به روز مقاومت زمین در برابر این تغییرات از بین رفته و در صورت نبود دخالت های انسانی زمین توان مقاومت از خود را دارد.
وی همچنان افزود:این تغییرات اقلیمی باعث کم شدن برف و باران شده که برای مردم یکی از مشکلات عمده را به بار آورده است.

این برنامه از سوی ریاست حفاظت محیط زیست بامیان به همکاری موسسه تحفظ حیات وحش(wcs)برگزار شد.

گزارشگر:مهدی امینی