درسال‌ جاری ۵۰ خانواده مهاجربه بامیان عودت کرده اند

مقامات اداره مهاجرین وعودت کنندگان درولایت بامیان در مرکز افغانستان می‌گویند که در ده ماه اخیر سال جاري، بیش از ۵۰ خانواده مهاجر، ازکشورهای ایران وپاکستان به این ولایت عودت کرده اند. با آنکه برخی ازاین عودت کنندگان از نبود امکانات وسرپناه شکایت دارند اما مقامات اداره مهاجرین و عودت کنندگان بامیان می‌گویند که بزودی […]

کمیته شفافیت، حسابدهی و تنفیذ قانون در بامیان ایجاد شد

امروز کمیته شفافیت، حسابدهی و تنفیذ قانون در قوماندانی امنیه ولایت بامیان، بخاطر مبارزه با فساد اداری، از نهاد های مختلف ایجاد شد. این کمیته قرار است که در قوماندانی امنیه ۳۴ ولایت کشور تشکیل شود. محمد طاهر زهیر والی ولایت بامیان در این برنامه گفت که اگر یک فاسد از وظیفه برکنار شود، ده […]

ترویج ورزش اسکی در ولایت بامیان

ورزش اسکی در بین جوانان بامیانی ترویج یافته و روزانه دها جوان برای تمرینات اسکی در دامنه ی سلسله کوه های بابا می روند. اسکی یک ورزش تازه وارید در ولایت بامیان می باشد که از هفت سال گذشته به این طرف، مسابقات ملی و بین المللی در این ولایت برگزار می گردد. اما اسکی […]