ترویج ورزش اسکی در ولایت بامیان

ورزش اسکی در بین جوانان بامیانی ترویج یافته و روزانه دها جوان برای تمرینات اسکی در دامنه ی سلسله کوه های بابا می روند. اسکی یک ورزش تازه وارید در ولایت بامیان می باشد که از هفت سال گذشته به این طرف، مسابقات ملی و بین المللی در این ولایت برگزار می گردد. اما اسکی در این مدت کم توجه اعلاقمندان زیادی را بسویش جلب نموده است. علی محمدی که همرای پنج عضو فامیلش برای تمرینات اسکی در اولین پست اسکی شهید وحدت ملی عبدالعلی مزاری آماده است می گوید که کوه های بابا مناسبترین مکان برای تمرینات ورزش اسکی است و باید جوانان پسر و دختر برای ورزش اسکی در این دامنه های پربرف بی پردازند.

بامیان، یگانه ولایتی که در شش ماه سال، کوه های آن پوشیده از برف می باشد و هوای آن خیلی سرد و در فصل زمستان تا منفی ۳۰ درجه سانتگراد نیز می رسد. همه کوه های بابا برای ورزش اسکی مناست است و در بین ورزشکاران، دختران جوان نیز دیده می شود و در پارک ملی اسکی برای این ورزش میایند. شکیلا عزیزی عضو اسکی کلپ هندوکش که از دو سال گذشته به این طرف، ورزش اسکی می نماید. او می گوید که هدف از آمدنش در پارک ملی اسکی، تشویق دختران بامیانی به این ورزش می باشد و می گوید که دختران مانند پسران متوانند ورزش نمایند و افتخارات بزرگی را کسب کنند.

ولایت بامیان، یک ولایت امن و مصئون برای زنان و دختران می باشد. در طی ۱۵ سال گذشته دختران در این ولایت در بخش های مختلف رشد چشمگیری داشته اند. آنان بدون کدام ممانعت اجتماعی و فرهنگی، به برنامه های فرهنگی و هنری سهم می گرند و حتی در مسابقات ورزشی ملی و بین المللی اشتراک کردند و دستاورد های خوبی را در پی داشته اند.

دو سال پیش، فیدرسیون ملی اسکی در ولایت بامیان، برای حمایت از ورزشکاران ایجاد شد و اکنون یک اسکی کلپ بین المللی و پنج اسکی کلپ محلی در این ولایت فعال می باشد. افضل نوری رئیس فیدراسیون ملی اسکی در ولایت بامیان می گوید که در حدود ۲۰۰ پسر و دختر در ولایت بامیان، مصروف ورزش اسکی اند.

گفتنیست که در ولایت بامیان، شش مسابقه بین المللی و چهار مسابقه ملی با اشتراک ورزشکاران از کشور های مختلف جهان مانند سویس، سویدن، استرالیا، کانادا، آلمان، بریتا و کوریا برگزار شده است.

IMG_2070