معاون ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی کهمرد بامیان به پروسه صلح پیوست

قاری سخی‌امین معاون ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی کهمرد ولایت بامیان با یک گروپ چهار نفره از مخالفین دولت دربامیان به پروسه صلح پیوست.

مقامات محلی دربامیان می‌گویند که پیوستن این گروه برای تأمین امنیت ساحات نوار مرزی بامیان – بغلان موثر است. این گروه امروز سلاح های دست شانرا به ریاست امنیت ملی بامیان تحویل کردند.

محمدآصف مبلغ معاون والی بامیان گفت:” قاری سخی‌امین با چهار نفراز افرادش امروز دو میل کلاشینکوف، یک میل سلاح کره بین، یک میل سلاح بورنول، یک میل تفنگچه کمری، دوفیر راکت انداز وسه بشکه ماین بشکه دست ساخت به ریاست امنیت ملی تحویل کرده درولایت بامیان به پروسه صلح پیوستند”.

بامیان از ولایات امن درمرکز افغانستان است. اما برخی از ساحات مرزی این ولایت همواره ازسوی گروه طالبان مورد حملات تهاجمی قرار گرفته است.

?
?