تقدیر از والی بامیان

شورای هماهنگیِ احزاب سیاسی مقیم بامیان از والیِ بامیان و ارگان‌های ذیربط که در بازگشاییِ به موقع راه‌های مواصلاتی و نجات مسافرین، در برف باری‌های شدید در زمستان جاری سعی و تلاش کرده بودند، تقدیر به عمل آورد.

1-IMG_7851

در این محفل که در سالن کنفرانس های دفترمقام ولایت بامیان، تدویر یافته بود حسن رنجبر به نمایندگی از شورای احزاب سیاسی صحبت کرد و گفت:« نقاط مرکزی به خصوص ولایت بامیان نظر به موقعیت جغرافیایی دارد بیشتر از هر ولایت دیگر متآثیرگشت که دراین خصوص ریاست محترم فواید عامه، ریاست محترم حوادث، ریاست محترم صحت عامه وهمه نیروهای امنیتی، ریاست محترم امنیت ملی و قومندانی امنیه، در رأس جناب والی صاحب بامیان که با امکانات ناچیز و تدابیر فوق العاده خویش جهت باز گشایی راه‌های مواصلاتی و نجات جان ده‌ها تن هم‌وطن ما وعبور هرچه عاجل ترافیک از این شاهراه‌ها صادقانه فعالیت نموده و مسولیت پذیری خویش را به نمایش گذاشتند از آن عده کسانیکه باکمال خستگی ناپذیری دراین قسمت جان فشانی نموده است قدر دانی نمایند».

محمد طاهر زهیر والی بامیان ضمن قدردانی از شورای احزاب سیاسی مقیم بامیان از مردم محل که در پاک کاری مسیرها و نجات جان مسافرین از هیچ‌گونه سعی و تلاش دریغ نکرده اند، تشکری کرد و گفت:« حوادث طبیعی اخیرکه پیش آمد واقعاً بسیار جایی نگرانی شدید و جدی بود. ما باتمام توان تلاش کردیم که ازخلق یک فاجعه جلوگیری کنیم خدای نخواسته اگریک نفر دو نفر یا ده نفر یا هم خدای نخواسته صد نفری درآنجا تلف می‌شد یک نام بدی یا رو سیاهی ابدی برای اداره محلی بامیان و هم‌چنان شاید قسمً دامن‌گیرتمام مردم شریف وشهروندان گرامیِ بامیان هم می‌شد که مردم می گفتند که اداره محلی بامیان بی مسؤلیتی کردند و غفلت کردند و توجه نکردند و ما متوجه این نکته بودیم».

برف باری‌های اخیر در ولایت بامیان و طوفان‌های شدید ناشی از آن باعث مسدود شدن همه مسیرهای بامیان به روی ترافیک گردید. عده‌ی زیادی در مسیرهای مختلف میان برف گیرمانده بودند که توسط حکومت محلی و باشندگان محل جان مسافران نجات داده شدند و مسیرها نیز بازگشایی شد.

گفتنی است که در زمستان جاری در اثر برفکوچ در ولسوالی یکه ولنگ  سه تن زیر برف شدند و جان باختند و یک نفر دیگر در کوتل آجه‌گک دراثر طوفان شدید میان برف گیرماند و جان باخت.

گزارش:عبدالروف”حسنی”