۴۵۰۶ ورزشکار در بامیان؛ اما نبود مکان استندر ورزشی

بامیان یکی از ولایت های امن در مرکز افغانستان است که هزاران جوان اعم از قشر ذکور واناث در این ولایت مصروف تمرینات ورزشی هستند.

حسین علی کریمی سرپرست آمریت ورزشی ولایت بامیان درین رابطه گفت: «در ولایت بامیان در حدود ۱۸۰ تیم  ورزشی درقالب ۲۵ رشته ورزشی همیشه مصروف تمرین هستند».

به گفته سرپرست آمریت ورزشی بامیان متآسفانه در ولایت بامیان تا کنون روی ورزش توجه خاص صورت نگرفته است.

وی افزود در ولایت بامیان  یک استدیوم نیمه استندرد خاکی و یک جمنازیم موجود است و کدام مکان استندرد دیگر ورزشی دراین ولایت نداریم.

سید اسحق هاشمی یک تن از ورزشکاران در ولایت بامیان گفت :« امکانات که در آمریت ورزشی این ولایت است این امکانات برای ورزشکاران کافی نیست و هر ورزشکار که در بیرون از ولایت  برای مسابقات اشتراک می کند سفریه ومکان بودوباش به دوش خود ورزشکار است و خصوصآ مشکل عمده ورزشکاران درین ولایت نبود مکان استندرد ورزشی است».

در همین حال آقای کریمی گفت :« مکانی را که شاروالی ولایت بامیان در اختیارماقرار داده است ما تلاش داریم که در سال ۱۳۹۶ حداقل تهداب این استدیوم را بگذاریم که ریاست تربیت بدنی پلان دارد که این استدیوم در سال ۱۳۹۷ تکمیل گردد».

 

این درحالی است که درولایت بامیان ۴۵۰۶ نفر ورزشکار در قالب حدود ۱۸۰ تیم در ۲۵ رشته مختلف ورزشی مصروف تمرین هستند.

گزارش:عبدالروف “حسنی” C0EB77FD-9798-4D07-B50F-27FD5EFF3AAE_w987_r1_s