باگذشت ۷ سال از تاسیس ولسوالی یکه ولنگ ۲ هنوز مشکلات معارف آن ولسوالی حل نشده است.

با گذشت هفت سال از تأسیس ولسوالی یکه ولنگ نمبر ۲ و بنابه گفته مقامات اداره محلی بامیان، با بودن در محراق توجه ادارات هنوز هم این ولسوالی در بخش معارف و بخش های دیگر با مشکلات متعددی مواجه است.
سید انور رحتمی والی بامیان، محمد ایوب امیری رئیس معارف این ولایت و شماری از روسای ادارات دیگر روز گذشته در محفل گشایش ارتقاء مکتب متوسطه سرذولیج به لیسه مختلط سر ذولیج، با حضور مردم این منطقه و مقامات ولسوالی یکه ولنگ نمبر۲، گفتند که ولسوالی نمبر ۲ در اولویت و محراق توجه تمام ادارات خدماتی و سکتوری قرار دارد. اما معصومه بخشی ولسوال این ولسوالی از موجودیت مشکلات زیادی در این ولسوالی یاد آورد شد.
به گفته خانم بخشی ،کمبود ۱۲۰ معلم، ۶۰ صنف درسی، نبود آب صحی در ۱۳ مکتب، احاطه ۷ مکتب، نبود تعمیر برای آمریت معارف و دو باب مکتب، نبود لابراتوار و کتاب خانه برای مکتب های این ولسوالی از جمله مشکلات است که در بخش معارف این ولسوالی وجود دارد.

نماینده مردم ذولیج از نبود کلینیک صحی، نبود پل و پلچک در مسیر راه این قریه دور افتاده و خرابی راه همچنان شاکی است.
با این حال والی بامیان، که در رأس یک هئیت از ادارات دولتی و موسسات همکار به یکه ولنگ۲ سفر کرده بود، گفت ولسوالی یکه ولنگ۲ ورس در اولویت ما قرار دارد. وی کمبود معلم را در سطح ولایت یک مشکل کلان دانست و گفت در این ارتباط ما با مرکز رای زنی داریم و این موضوع را با وزیر معارف تعقیب میکنیم.
این درحالی است که، محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، در برنامه زنگ مکتب، از افزایش ۱۱هزار و ۱۳۷ بست معلمی در سطح کشور نیز خبر داد بود.
رئیس معارف بامیان نیز ولسوالی یکاولنگ ۲ را در محراق توجه اداره خود دانست. به گفته وی قرار است آمریت معارف این ولسوالی به شکل معیاری ساخته شود.
وی همچنان افزود، آنچه که بودجه ایجاب کند خدمات به صورت متوازن در سطح ولایت- که یکاولنگ۲ نیز شامل آن است- صورت میگیرد.
مکتب متوسطه سرذولیج که از چندین سال به این سو در این قریه دور دست یکه ولنگ۲ فعالیت میکرد ،بر اساس سعی و تلاش مردم محل و معارف بامیان، در شروع سال ۱۴۰۰به لیسه مختلط ارتقاء کرد.
به گفته رئیس معارف بامیان فعلا در این مکتب ۵۰۵ شاگر مشغول تعلیم اند که در حدود ۲۴۰ تن آنان را دختران تشکیل میدهد.

گزارشگر عبدالوصیل سخی زاده- رادیوبامیان