شماری از زنان از روند پروسه صلح شاکی اند.

گفتمان ولایتی زنان، باعلمای دین ،متنفذین قومی وجوانان در بامیان دایر شد

دیروز سه شنبه ۱۷حمل، گفتمان ولایتی زنان با حضوری بیش از ۲۰۰ تن از علمای دین،متنفذ قومی و جوانان توسط نهاد برابری برای صلح و دمکراسی( EPD) در سالن هوتل شاهی دایرگردید.

این گفتمان به هدف تقویت معلومات وتبادله افکار زنان، انسجام اجتماعی در سطح محلی وافزایش آگاهی نهادهای جامعه مدنی، سیاست گذاران وجامعه بین المللی در مورد دیدگاه بازیگران محلی در مورد حقوق زنان، و ایجاد فضای صلح
در میان فعالین زن وگروهای مختلف متنفذ مانند علمای دین، بزرگان جامعه، گروهای طرفدار طالبان و جوانان برگذار شده بود.

خدیجه صفری مسئول نهاد صلح و دموکراسی در این گفتمان صبحت نموده، گفت:” ما اینجا گردهم آمده‌ایم تا روی ایجاد بستر مشترک برای زنان، بازیگران محلی، متنفذین، و جایی که زنان و جوانان بتوانند با یکدیگر در مورد نقاط مشترک و اختلاف نظرها در مورد حقوق زنان، صلح و انسجام اجتماعی بحث و تبادل نظر نمایند، صحبت کنیم و پیشنهادات و نظریات اشتراک کنندگان را برای ایجاد انسجام اجتماعی در سطح محل داشته باشیم.

میراحمد فقیری سرپرست، ریاست ارشاد، حج و اوقاف ولایت بامیان نیز در این برنامه سخنرانی نموده گفت: “زنان از دیدگاه اسلام، در هیچ عرصه‌ای محدودیت ندارد. ما در طول تاریخی که دین اسلام ظهور کرده است زنانی را داشتیم که فعالیت اجتماعی می‌کردند، زنانی بودند که در راستای ترویج علم کار می‌کردند و حضرت خدیجه همسر حضرت محمد(ص) فعالیت اقتصادی می‌کرد. پس با این تاریخ روشن اسلام هیچگاهی برای زنان موانع ایجاد نکرده است مگر در مواردی که معنویت اسلامی زیر سوال برود.

یکی دیگر از سخنرانان در این گفتمان شهربانو حیدری بود، بانوی جوان که بارها بخاطر حقوق زنان و بخصوص نادیده گرفتن زنان در پروسه مهم و ملی (صلح) از سوی حکومت، انتقاد کرده است. خانم حیدری به این باور است که ؛”ذهنیت طالبان هنوز تغییر نکرده است و هنوز همان ذهنیت طالبانی ،مردسالار و خودساخته خودشان از اسلام است. ما در هیچ صورت حاضرنیستیم که حقوق زنان را قربانی صلح نمائیم. خانم حیدری افزود؛ صلح همه شمول و صلح معنادار آرزوی تک تک زنان افغان است” اما ما به حضور کم رنگ زنان اعتراض داریم و باور ما این است که صلح که در آن طالبان شریک حکومت شود، دست آوردهای دو دهه اخیر در خطر است
و طالبان متعهد به حفظ این دست آوردها نیست.
زمزمه‌‌ی آمدن حکومت موقت، صلح و شریک ساختن گروه طالبان در قدرت، نگرانی و حساسیت شماری شهروندان و خصوصا زنان را برانگیخت است.